Autobahn | Norsk hovedmål | Vår 2017

Oppgavebeskrivelse
2017 VÅR KORTSVAR Rolf Jacobsen: «Autobahn 1975 Gjør greie for modernistiske trekk i diktet. Kommentar: Du skal skrive om både form og innhold. Bruk relevant fagspråk og eksempler fra teksten

Forfatter: Rolf Jacobsen
Årstall: 1975
Sjanger: Modernistisk dikt

Innledning
Autobahn av Rolf Jacobsen (1907-1994) vart utgitt som ein del av diktsamlinga Pusteøvelse i 1975. Sjølv om diktet vart utgitt i ei tidsperiode prega av dikting med tradisjonell form, finn ein modernistiske trekk i diktet. Motivet er motorvegen, og tematikken som omhandlar identitet og skiljet mellom før og no, er typisk for modernismen.

Diktet er prega av tung symbolbruk, mellom anna nyttar forfattaren katedralar og kyrkjetårn som symbol for det gamle. Vidare er diktet delt inn i strofer på tre verselinjer, utan enderim. Den siste verselinja blir gjenteke i kvar strofe, og dette dannar ein rytme. Slik har forfattaren blanda tradisjonell og modernistisk form.

Utdrag
Diktet er preget av tung symbolbruk, blant annet benytter forfatteren katedraler og kirketårn som symbol for det gamle. Videre er diktet delt inn i strofer på tre verselinjer, uten enderim. Den siste verselinja blir gjentatt i hver strofe, og dette danner en rytme. Slik har forfatteren blandet tradisjonell og modernistisk form.

Upoetiske hverdagsmotiv er typisk for modernismen. Dette ser en også i Autobahn. Forfatteren stiller det moderne og det gamle opp mot hverandre, og viser at det gamle ”forsvinner bakover og blir borte” i møte med det nye.

De tre første strofene handler om natur og gjenstander som forsvinner i møtet med motorveien, mens de to siste handler om at mennesket forsvinner og flykter. Slik kommer typiske temaer i modernismen frem – #nemlig identitet og framandkjensle

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå