Oppgavebeskrivelse
2017 VÅR KORTSVAR Rolf Jacobsen: «Autobahn 1975 Gjør greie for modernistiske trekk i diktet. Kommentar: Du skal skrive om både form og innhold. Bruk relevant fagspråk og eksempler fra teksten

Forfatter: Rolf Jacobsen
Årstall: 1975
Sjanger: Modernistisk dikt

Innledning
Autobahn av Rolf Jacobsen (1907-1994) vart utgitt som ein del av diktsamlinga Pusteøvelse i 1975.

Sjølv om diktet vart utgitt i ei tidsperiode prega av dikting med tradisjonell form, finn ein modernistiske trekk i diktet.

Motivet er motorvegen, og tematikken som omhandlar identitet og skiljet mellom før og no, er typisk for modernismen.

Diktet er prega av tung symbolbruk, mellom anna nyttar forfattaren katedralar og kyrkjetårn som symbol for det gamle.

Vidare er diktet delt inn i strofer på tre verselinjer, utan enderim.

Den siste verselinja blir gjenteke i kvar strofe, og dette dannar ein rytme. Slik har forfattaren blanda tradisjonell og modernistisk form.

Utdrag
Diktet er preget av tung symbolbruk, blant annet benytter forfatteren katedraler og kirketårn som symbol for det gamle.

Videre er diktet delt inn i strofer på tre verselinjer, uten enderim.

Den siste verselinja blir gjentatt i hver strofe, og dette danner en rytme. Slik har forfatteren blandet tradisjonell og modernistisk form.

Upoetiske hverdagsmotiv er typisk for modernismen. Dette ser en også i Autobahn.

Forfatteren stiller det moderne og det gamle opp mot hverandre, og viser at det gamle ”forsvinner bakover og blir borte” i møte med det nye.

De tre første strofene handler om natur og gjenstander som forsvinner i møtet med motorveien, mens de to siste handler om at mennesket forsvinner og flykter.

Slik kommer typiske temaer i modernismen frem – #nemlig identitet og framandkjensle.

Upoetiske hverdagsmotiv er typisk for modernismen. Dette ser en også i Autobahn.

Forfatteren stiller det moderne og det gamle opp mot hverandre, og viser at det gamle ”forsvinner bakover og blir borte” i møte med det nye.

De tre første strofene handler om natur og gjenstander som forsvinner i møtet med motorveien, mens de to siste handler om at mennesket forsvinner og flykter.

Slik kommer typiske temaer i modernismen frem – #nemlig identitet og framandkjensle.

Til tross for at Autobahn ble utgitt i 1975, en tid preget av tradisjonell form, finner en modernistiske trekk i diktet.

Særlige tematikken er modernistisk, men den tunge symbolbruken viser også klare paralleller til modernismen.

Tematikken som omhandler mennesket sin framandkjensle i møte med det nye, kommer særlig frem gjennom verselinja ”All fart er flukt. Hva flykter du fra.”

Autobahn | Norsk hovedmål | Vår 2017
Her gir vi deg hjelp og inspirasjon til å skrive kortsvarsoppgaven om «Autobahn» av Rolf Jacobsen.

Dette gjør vi ved å vise en rekke ideer og eksempler på hva du kan komme inn på i oppgaven din, når det gjelder modernistiske trekk knyttet til oppbygning, språk og innhold i diktet. Oppgaven ble gitt til eksamen i norsk hovedmål, 24. mai 2017.

Oppgaveformulering
Vedlegg:
• Rolf Jacobsen: «Autobahn», 1975
Gjør greie for modernistiske trekk i diktet.
Kommentar: Du skal skrive om både form og innhold. Bruk relevant fagspråk og eksempler fra teksten.