Prøve i norsk sidemål

Innholdsfortegnelse
Oppgåve 1:
Oppgåve 2:

Utdrag
Oppgåve 1:
Teksten «Hvorfor Bjørnen er srubrumpet» av Asbjørnsen og Moe er frå samlinga folkeeventyr (1844). Teksten inneheld tre avsnitt der dialog er eit sentralt virkemiddel gjennom heile teksten.

---

Oppgåve 2:
Diktet «Autobahn» av Rolf Jakobsen er frå Pusteøvelse (1975).

Diktet består av seks strofer med 3 linjer, der kvar storfe slutter med ordet «borte», dette dannar ein rytme som gjør at forfattaren blander tradisjonell og modernistisk form .

Som i mange andre av Jakobsens dikt er temaet noe nytt som da i dette dikte er motorvegen. Tematikken omhandlar om identitet og skiljet mellom før og no, dette er også noe som er typisk for modernismen. Stemninga er negativ og dyster der tankane kjem som ein straum.