Innledning
Arbeid er noe som har eksitert i en lang periode, og det har også vært noe av det mest signifikante vi har drevet med.

Gjennom arbeid har vi kunnet livnære oss, danne sosiale relasjoner, strukturert tiden vår, og ivaretatt våre individuelle og samfunnets behov.

Videre skal vi snakke om arbeid i et mer globalt perspektiv, og se på hvordan det internasjonale arbeidet har påvirket økonomien i ulike land.

Utdrag
Det internasjonale arbeidet er knyttet til handel og hvordan flere land er i et samspill for å oppnå best mulig handel og arbeid.

Hvorimot den internasjonale arbeidsdelingen handler mer om spesialiseringen av produksjon og varer som bearbeides i to eller flere nasjoner.

Et eksempel på hva den internasjonale arbeidsdelingen har ført til, er at noen land i Afrika er kjent for visse varer som f.eks. kaffebønner, og dermed har disse landene spesialisert seg i produksjonen av denne råvaren.

Denne arbeidsspesialiseringen resulterer i at forskjellige land blir kjent for sine råvarer eller produkter, som igjen fører til et mer overordnet systemer der man vet hvilke land som har hvilke varer.

Dette gjør verdenshandelen mellom land mye enklere.

Dermed vet man hvilke land som har hva, men dette betyr nødvendigvis ikke at et land produserer kun en vare alene, eller at flere land ikke produserer samme vare.

En slik internasjonal arbeidsdeling fører til at hele verden arbeider sammen, og dette har blant annet ført til at selskaper, bedrifter, teknologi og varer kan eksporteres og importeres mellom forskjellige land (innenfor selve landet også).

Hele verden er også i et globalt arbeid og samhold, der varer, teknologi og tjenester krysser på tvers av landegrensene uten hindringer.

Dette er også kjent som frihandel. Den frie handelen har ført til at forskjellige stater og nasjoner blir mer avhengige av hverandre, og økt kommunikasjon har gjort det enklere å samhandle med hverandre.

Videre har flere bedrifter blitt transnasjonale, og det betyr at et selskap driver f.eks. produksjon eller salg av varer i flere land.

Et eksempel på et transnasjonal selskap er McDonalds, og dette selskapet er egentlig amerikansk, men man finner selskapet i flere land som Norge, Kuwait, England og Kina.

Å gjøre et selskap transnasjonalt, er med på å redusere transporten av varer, og det er også med på å gjøre varen eller produktet globalt, slik at flere mennesker kan ha tilgang på varen/varene.