Arbeid og ledighet | Oppgave | 5 i karakter-konverteret

Innledning
En arbeidsledig defineres som en “arbeidssøker uten arbeidsinntekt” (Haraldsen, 291). I Norge er det 3 ulike tall på arbeidsledighet.

Ifølge Statistisk Sentralbyrå er det 4.9% registrerte arbeidsledige i Norge, men i følge NAVs nettotall er det 2.8% registrerte arbeidsledige i Norge.

På den andre siden sier NAVs bruttotall1 at det er 3.6% arbeidsledige i Norge. Tidligere i år fikk TV2 hjelp av eksperter som viste at det reelle tallet på arbeidsledige i Norge er 7.8%.

Hos NAV er det veldig mange grupper som faller ut av statistikken for arbeidsledighet, for eksempel de 80 000 menneskene som mottar arbeidsavklaringspenger.

Knut Røed er sett på som en av Norges fremste forskere på arbeidsøkonomi, og han mener at 7.8% er et realistisk tall.

Utdrag
Her kan man også se hvordan endringer i næringslivet kan føre til at flere blir arbeidsledige og eventuelt langtidsledig. For å oppsummere, så er det 2 viktige årsaker til langtidsledighet.

For det første, så har man økonomiske nedgangstider som fører til at bedriftene ikke kan vedlikeholdes og de må derfor si opp flere ansatte.

For det andre, så har man store og raske endringer i næringslivet som blant annet fører til at norske arbeidsplasser forsvinner og arbeidsledigheten øker. Nå skal denne teksten se videre på hvilket tiltak det offentlige kan sette inn for å motvirke slik ledighet.

Ved etterspørselsbestemt ledighet og strukturbestemt ledighet er det flere tiltak det offentlige kan sette inn for å motvirke langtidsledighet.

Først, så skal teksten se på hva det offentlige kan gjøre ved etterspørselsbestemt ledighet. Som nevnt, så oppstår etterspørselsbestemt ledighet i økonomiske nedgangstider når staten og folk flest forbruker mindre.

For å motvirke denne type langtidsledighet må det offentlige sette inn tiltak som øker etterspørselen etter arbeidskraft. For det første, så kan staten inngå et skattelette for bedrifter og privatpersoner.

Da vil folk ha bedre råd og de vil dermed forbruke mer og det fører til at etterspørselen etter varer og tjenester øker og det vil dermed bli flere arbeidsplasser.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå