Vurdering i geografi | 5 i karakter

Innledning
Forvitring er naturlig nedbryting av bergarter, mineraler og jordsmonn ved direkte kontakt med vann, luft, temperatursvingninger og biologiske organismer.

Noen eksempler på forvitring er Frostforvitring, solsprenging, trykkavlastning og kjemisk forvitring som surt regn.

Erosjon er gradvis ned sliting av jordoverflaten ved hjelp av ytre krefter som elver, isbreer, rennende vann, vind og bølger.

Utdrag
Det vi ser på dette er en kroksjø (meandersjø). En slik meander område blir dannet ved at en elv som befinner seg på en stort åpent område begynner å svinge. Dette skjer på grunn av store løs masser som man finner i et slikt landområde.

I yttersvingene er en slik elv på sitt dypeste og det er der det også er størst fart. Her er elveerosjonen stor og elven spiser seg inni terrenget. I motsetning er farten lav i innersvingene og elven legger igjen materialet i form av sandbakker.

En slik land form blir til både ved erosjon og avsetning. Etter hvert vil elven flytte på seg og det betyr også at løs massen flytter på seg.

Det betyr at elveslyngene kommer til å nærme seg hverandre helt til de møtes på grunn av erosjon i yttersvingene.

Dette fører til at buen der elven gikk gjennom før blir avgrenset av dette løsmaterialet. Denne svingen blir da til en kroksjø.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå