Utdrag
1) Avhengigheten av vann blir mindre og mindre. Protistene levde fullt og holdent i vann.

Algene vokser under vann, og gassopptaket, næringsopptaket og formeringa deres foregår under vann. De første plantene levde på den måten.

Kjønnscellene må svømme for å finne hverandre. Hos plantene er det en gradvis overgang til mindre avhengighet av vann.

Hos både moser og karsporeplantene må sædcellene ha vann for å svømme over til eggcellen.

De sist utviklete plantene, frøplantene, er derimot helt uavhengige av vann ved selve befruktningen.

Selv om alle plantegruppene eksisterer i dag, er det en helt klar utvikling mot mindre avhengighet av vann.

2) Kjønnsplantene blir mer og mer redusert i forhold til sporeplantene.

Trolig at de aller første landplantene liknet på dagens moser, som har en liten sporeplante som er festet på kjønnsplanten.

Planter som oppstod noe senere, som bregnene, har en generasjonsveksling hvor sporeplanten er dominerende og kjønnsplanten er en mye mindre, selvstendig plante.