Utviklingen for barn og unge fra før | nå

Innledning
I de fleste undersøkelsene og artiklene på nettet er det de voksne som blir omtalt. Hvordan de hadde det for mange år siden i forhold til nå, men hva med barn og unges perspektiv? Det er viktig å se fra barnas sitt perspektiv, spesielt i forhold til utvikling i barndommen.

Barn i dag er morgendagens voksne. Tror du at du hadde vært den samme om du hadde blitt for 100 år siden eller kanskje 40år siden som du er nå? Hva om du vokste opp i en annen familie i et annet land? Hvordan blir oppveksten din?

Utdrag
For å kunne beskrive barnets levekår så må man fokusere på familien og barnets næreste omgivelser. Å bo med en familie, å ha søsken og gode personer som næreste i krets er viktig for et barn.

I følge en del undesøkelser bør man ha et boforhold og fysiske vilkår sentralt for barnets beste opplevelse. På slutten 1980-tallet har familier gått gjennom store endringer helt frem til i dag.

Mange kjenner nok til problemet med det å ha enten enslige foreldra eller steforeldre. Det er færre og færre som har en stødig og trygg familie, en skikkelig kjernefamilie. De fleste lever nettopp med steforeldre eller enslige foreldre.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå