Utdrag
Hiv viruset har tatt livet av 39 millioner mennesker verden over, til tross for vår innsats for å forebygge, behandle og forstå det bedre.

Per i dag er rundt 35 millioner mennesker hivsmittet, men hva er egentlig det, og hvordan påvirker hivepidemien samfunnet i dag? (Camilla Wernersen, 2014).

I denne teksten skal jeg gjøre greie for oppbygningen og formeringen til hiv viruset, og utviklingen til sykdommen Aids. Samtidig skal jeg relatere hivinfeksjonen til Aids epidemien som preger verden.

HIV er en forkortelse for human immunsvikt virus. Det er et virus som svekker immunforsvaret, og som uten behandling kan utvikle seg til AIDS.

De fleste som har hiv, fikk det som følge av ubeskyttet sex med en infisert person, altså en person som er smittet eller bærer av viruset. Sykdommen overføres også gjennom blod eller blodprodukter, eller fra mor til barn (Bjørn Myrvang, 2014).

Hiv svekker immunsystemet til en slik grad, at det lettere oppstår infeksjoner og visse typer kreftsykdommer.

Denne tilstanden kalles AIDS, og det er på grunn av infeksjonene som dukker opp at en person vil eventuelt dø.

Utviklingen av nye medisiner har gjort at sykdommen kan holdes under kontroll, men det finnes ennå ikke noe kur som helbreder hivinfeksjonen (Norsk Helseinformatikk, 2013).

Immunsystemets viktigste oppgave er å beskytte deg mot infeksjoner, og ødelegge mikroorganismer som kan gjøre deg syk.

En bestemt type immunceller, som kalles Tlymfocytter, har en struktur på overflaten som hivviruset kan binde seg til.

Etter hvert vil viruset trenge seg inni cellen, og benytte dens egne gener til å formere seg. Hiv tilhører en gruppe virus som kalles retrovirus.

Det er en type virus som har RNA som arvestoff. De angriper levende celler ved å binde seg til celleoverflaten og sende RNA-et sitt i cellen.

Virusets RNA-tråd bygger deretter en DNA-tråd, som binder seg til vertscellens DNA-tråd (Wikipedia, 2015).

På den måten vil viruset ikke bli avstøtt av immuncellene. Inne i cellene vil antall viruspartikler øke, samtidig som vertscellen blir ødelagt.

Over tid lager hivviruset tusenvis av kopier av seg selv, noe som fører til at cellen sprekker. De nye virusene blir løst ut i blodbanen, og fester seg til andre T-lymfocytter.