Barn og unge i koronasituasjonen | 5 i karakter

Innledning
Barn og unge blir påvirket mye, både psykisk og fysisk av samfunnet rundt dem. Jeg skal drøfte og forklare hvordan koronasituasjonen har påvirket de forskjellige målgruppene ved å bruke det sosialpsykologiske perspektivet og det psykoanalytiske perspektivet.

Barn og unge opplever psykososiale konsekvenser av smitteverntiltakene og sykdommene. Uansett barn eller unge, så er det mye vanskeligere å forstå hva krisen egentlig dreier seg om og hvordan man håndterer følelsesmessig reaksjoner.

Mange tror at barn ikke stresser eller får angst/depresjon siden de er så små til å skjønne hva det er.

Ifølge en kunnskapsforskning fra 2013 av Ginny Sprang og Miriam Silman, viser det at barn som har vært i karantene av ulike helse relaterte katastrofer, hadde fire ganger så høyt nivå av posttraumatiske stressreaksjoner som barn som ikke hadde vært i karantene.

«Posttraumatisk stresslidelse er en reaksjon på et alvorlig eller langvarig traume, dette kan være fra ulykker, krig eller katastrofer».

Utdrag
Alle disse faktorene påvirker et individs utvikling både sosialt vis og ved et psykoanalytisk perspektiv. Fordi et barn vokser opp med å sosialisere seg med andre rundt seg, kunne leke med nabo barnet og holde hender med andre barn.

Når dette blir avsperret for et barn som er i utviklingsfasen kan dette påvirke dems personlighet ved at de vokser opp til å ikke ha så mye kroppslig kontakt med andre mennesker og være mindre sosialt evnet.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå