Tolkning av dikt fra to tidsepoker | 5 i karakter

Innledning
«Aftensalme» av Dorothe Engelbretsdotter og «Livet er avlyst» av Tor Ulven er to kjente dikt med flere likheter og ulikheter.

«Aftensalme» ble skrevet under barokken, og ble utgitt i 1678 i diktsamlingen Siælens Sang- offer. Dorothe Engelbretsdotter regnes som den første kjente kvinnelige norske forfatteren.

Hun skrev flere salmer og leilighetsdikt, og disse tekstene ble viktige for mange. Dette var på grunn av hverdagslig ordvalg og gjenkjennbare uttrykk.

«Livet er avlyst» ble gitt ut i 1980 i diktsamlingen Etter oss. Ulven skrev en rekke diktsamlinger og essayer, og poesien hans rommer refleksjoner om fjernt og nært, ofte om motiver som døden og eksistensielle spørsmål.

Innholdsfortegnelse
Tolkning av dikt fra to tidsepoker
Kilder

Utdrag
Stemningen i diktet er dystert og trekkene fra barokken kommer tydelig fram ettersom fokuset er mer rettet mot døden og himmelriket, enn livet på jorda.

I linje tre, strofe en, står det «solen har oss forlatt». Det kan bety at jeg- personen har mistet en kjær person, og at det er tunge tider i vente.

Jeg tror dikter- jeget er Dorothe Engelbretsdotter selv, for hun mistet blant annet mannen sin, åtte av ni barn og kontakten med den siste sønnen.

Ettersom hun opplevde så mange dødsfall i nær familie, mener jeg at hennes triste tilværelse gjenspeiles i aftensalmen.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå