Innholdsfortegnelse
Oppgave 1 – Flervalgsoppgaver
(Marker riktig svaralternativ med en tydelig ring rund bokstaven.)
a) Hva er korrekt forklaring?
b) I en løsning er pH=5. [H3O+] er:
c) Hva er riktig påstand om sterke syrer?
d) I hvilket av følgende forslag finner vi et syre-basepar (en korresponderende syre og base)?
e) Syrestyrke
f) Hvilket av ionene vil i gi en basisk løsning i vann?
g) I cola er pH = 2, mens melk har en pH på omtrent 7. Hvor mange ganger større er konsentrasjonene av H3O+ i cola enn i melk?
h) Hva er riktig?
i) Hvilket av stoffene vil være en svak syre i en vannløsning?
k) Hva er riktig om ekvivalenspunkt i en syre-basetitrering?
l) Hva er konsentrasjonen?
m) Titrering av en svak syre (HA) med en sterk base (NaOH).
n) En ammoniakkløsning blir titrert med saltsyre. Hva er riktig reaksjonslikning for hva som skjer ved titreringen?

Oppgave 2
Svar kort på disse oppgavene.

Oppgave 3

Oppgave 5
Regn ut pH i følgende løsninger:

Oppgave 6

Oppgave 7
Forklar for hvert av saltene og gassene om løsningen blir sur, basisk eller nøytral om du løser litt av stoffene i vann. Husk reaksjonslikninger.

Oppgave 8
Noen elever skulle bestemme konsentrasjonen av en hydrogencyanidløsning, HCN(aq). 50,0 mL av den svake syren ble overført til en erlenmeyerkolbe, og titrert med 0,103 mol/L natriumhydroksidløsning. Forbruket av standardløsningen var 31,2 mL.

Utdrag
a) Hva er korrekt forklaring?
A En syre har overskudd av H3O+ -ioner
B En sur løsning kan gi fra seg H+ - ioner
C En basisk løsning har overskudd av OH- -ioner
D En base kan avgi OH- - ioner

b) I en løsning er pH=5. [H3O+] er:
A 0,5 mol/l
B 0,001 mol/L
C 0,00005 mole/L
D 5 mol/L
E 0,00001 mol/L

c) Hva er riktig påstand om sterke syrer?
A De har en svært stor syrekonstant (Ka).
B De fleste syrer er sterke.
C Sterke syrer løser opp alle metaller.
D Har pH < 0.

d) I hvilket av følgende forslag finner vi et syre-basepar (en korresponderende syre og base)?
A SO 2- og H SO
4 2 4
B H2S og S2-
C HS- og S2-
D HNO3 og NO -