Tolking av novella «Skrive eller ikkje skrive» av Gunnhild Øyehaug.

Innledning
Novella «Skrive eller ikkje skrive» vart gitt ut i 2016 og er ein del av ei novellesamling av Gunnhild Øyehaug.

Motivet i novella er Victoria som sitter foran PC’n sin og lurer på om hun skal tøre å skrive en mail til Njål, som hun møtte på en interiørmesse for nokre dagar siden.

Hun gjør tre forsøk på å formulere en mail til Njål, men hun sletter den hver gang. Slik jeg ser det, er det to temaer i novellen. Det ene temaet er dilemma., noe som kommer frem allerede i novellens tittel «Skrive eller ikkje skrive».

Victoria, som er hovedpersonen i novellen, møtte Njål på en interiørmesse for noen dager siden. Hun er usikker på om hun skal skrive eller ikke til Njål.

Utdrag
Novellen skrives i tredje person, altså i autoral synsvinkel. Dette betyr at den som skriver står på utsiden og beskriver det som blir observert. Sitat fra teksten: «Dei snakka veldig kort med kvarandre eit par gonger».

Vi finner også replikker i teksten, som gjør til at vi setter oss enda mer inn i situasjonen. At novellen skrives i autoral synsvinkel, gjør at vi som lesere deler samme synspunkt som fortelleren. Vi ser det samme som fortelleren observerer.

Vi kan si at forfatteren har valgt å skrive med en kombinert synsvinkel. Vi ser Victoria fra utsiden, altså fra en ytre synsvinkel. Men vi får også vite hennes følelser gjennom en indre synsvinkel, som for eksempel her: «(…) ho kjenner nattkjolen kring leggane (…).

Når det veksles mellom indre og ytre synsvinkel på denne måten, så kommer vi nære Victorias kaotiske tanker og følelser, samtidig som vi klarer å holde oversikt over situasjonen.

Det er en sammenheng mellom skriveform og innhold. Når Victoria sine tanker blir mer intensive, så blir setningene lengre. Det er som om vi blir dratt inn i tankene hennes og merker spenningen og følelsene hennes.

Det skiftes mellom korte og lange setninger. Det brukes korte setninger der teksten er ment som informasjon om hva som skjer. Setningene blir lengre der det handler om Victorias tanker og følelser.

Victoria har et godt og trygt liv som hun trives med. «Ho trudde ho hadde det bra, ho trudde livet var enkelt og greitt og problemet med å få overtalt folk til å kjøpe ein gul sofa var det største problemet ho hadde.»