Analyse av novella ‘Å drepe et barn’ | Stig Dagermann

Oppgavebeskrivelse
Oppgave 3
• Skriv en analyse av novellen ”Å drepe et barn” av Stig Dagermann. Gjør rede for motiv, tema, komposisjon (=oppbygning) og virkemidler. Legg merke til den særpregede bruken av farger. (Vedlegg 2)

Innledning
”Å drepe et barn” er skrevet av en godt kjent forfatter med navn Stig Dagermann. Han er svensk og levde fra 1923-1954. Novellen ble utgitt i forbindelse med en kampanje for trafikksikkerhet.

Novellen ble skrevet i 1948 og originaltittelen er ”Att döda ett barn”, men ble oversatt fra svensk til norsk av Gunnel Malmström.

Stig Dagermann var veldig interessert i syndikalisme og før han ble fulltids-forfatter var han redaktør i to forskjellige aviser.

Stig Dagermann begikk selvmord ettersom han hadde gjennomgått flere år med depresjoner og han var rammet av en skrivesperre.

Utdrag
Forfatteren bruker skygge som et symbol to ganger i teksten. Han bruker det i starten når han vil forklare den idylliske stemningen.

Da skriver han: ”ingen skygge farer over kjøkkenet”, men mot slutten når barnet har blitt påkjørt skriver han: ”alle skygger er blitt meget mørke”.

Detter et symbol for følelsene ovenfor personene. At alt mørkner når det kommer en sorg frem. De mørke fargene representerer i dette tilfellet sorg og depresjon.

I tillegg til forskjellige symbol bruker Stig Dagermann gjentakelser som for eksempel: ”det er ikke en ond mann” og ”lykkelig” gjennom hele novellen. Dette gjenspeiler en tanke om at dette kan skje hvem som helst, når som helst og hvor som helst.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå