Att döda ett barn & Detalj av usynlig novemberlandskap | Analyse | Norsk

Innholdsfortegnelse
Att döda ett barn:
Kort handling:
Tema:
Virkemidler:
Synsvinkel og fortellermåte:
Modernistiske/ postmodernistiske trekk

Detalj av usynlig novemberlandskap:
Kort handling:
Tema:
Virkemidler:
Modernistiske/ postmodernistiske trekk

Utdrag
Kort handling: Novellen ”Å drepe et barn” er skrevet av den svenske forfatteren Stig Dagerman. Denne novellen ble skrevet til en svensk kampanje for større trafikksikkerhet i 1948.

Tema:
Når vi skal tenke over hva som er novellens tema, må vi tenke på hva novellen virkelig handler om. Slik jeg tolker det, ville jeg sagt at novellens tema er at det er så lite som skal til for at ting skal gå til grus. Det handler om kjærlighet til livet og små ting ved det.

Hva som oppfattes som lykke og lykke som blir til sorg. En kan også si at det handler om urettferdighet og inkompetanse når det gjelder sikkerhet ovenfor barneoppdragelse og trafikk.

Novellen er skrevet til en trafikksikkerhetskampanje, så innholdet skal nok få oss til å tenke over nettopp dette med sikkerhet i trafikken. Hvordan en skal lære barn å oppføre seg i trafikken, fartsgrenser, skilting og lignende.

---

Kort handling:
Detalj av usynlig novemberlandskap» av Inger Hagerup kom ut i 1964 i samlingen «Fra hjertets krater». Det er et symbolsk dikt på seks strofer om et menneske på villstrå i et tåkegrått novemberlandskap.

Virkemidler:
Diktet består av seks strofer, der første og siste strofe er tilnærmet like. Dikteren kommer tilbake til utgangspunktet, så det er altså snakk om en sirkelkomposisjon. Diktet kan deles i to hoveddeler, strofe 1-3 og strofe 4-6.

Den første delen er konsentrert om skoddelandskapet og om veiskiltet med den bortkomne innskriften, mens den andre delen handler mer direkte om den veiløse selv og hennes situasjon...

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå