Skriveramme for oppgaver | «Detalj av usynlig novemberlandskap»

Skriveramme er basert på en Analyse av «Detalj av usynlig novemberlandskap» – skriveramme

DETTE ER EN SKRIVERAMME OG IKKE EN ANALYSE

Innholdsfortegnelse
Innleiing
Konkret innhald (motivet):
Oppbygning:
Verkemiddel:
Tema:
Avslutning:

Utdrag
Innleiing:

Presenter diktet med tittel, forfattar, utgivingsår og namn på samlinga det stod i.

Diktet «Detalj av usynlig novemberlandskap» er skrive av …

---

Konkret innhald (motivet):

Beskriv innhaldet i diktet med dine eigne ord. Kva slags situasjon blir skildra? Kva opplever eg-personen i diktet?

Diktet handlar om eit skoddeland som…

Dette skoddelandet er samstundes ei skildring av «eg» i diktet fordi …

---

Oppbygning:

Beskriv kort korleis diktet er bygd opp (strofer og verselinjer, rim og rytme).

Diktet er delt inn i seks strofer med berre to linjer i kvar strofe. Kvar strofe inneheld …

Dei to første strofene skildrar …

Dei neste strofene …

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå