Problemdefinisjon
Hvordan påvirker det å være andre generasjons innvandrer fra India i Norge ens identitet og daglige liv? Å balansere to kulturer kan være utfordrende, hva er noen av de unike aspektene ved indisk kultur som skiller seg fra den norske?

Utdrag
Å være født og oppvokst i Norge med foreldre fra et annet land, som i mitt tilfelle India, kan være en utfordrende opplevelse.

Det kan være vanskelig å bestemme hvilken kultur man skal identifisere seg med, da man ofte veksler mellom to helt forskjellige verdener.

Man kan føle seg mer indisk i noen situasjoner og mer norsk i andre, og det kan være vanskelig å finne en balanse mellom de to kulturene.

Når noen spør om jeg er norsk, føler jeg meg usikker på hva jeg skal svare. Jeg kan ikke helt identifisere meg som norsk, da jeg har en annen tankegang og er påvirket av indisk kultur og tradisjoner.

Samtidig kan jeg heller ikke si at jeg er indisk, da jeg har vokst opp og blitt påvirket av det norske samfunnet rundt meg.

Jeg befinner meg ofte midt i mellom og definerer meg selv som indisk-norsk, med bindestrek mellom de to nasjonalitetene.

For noen kan det å vokse opp med to kulturer være enda vanskeligere, spesielt hvis de kommer fra en familie med sterke meninger om sin egen kultur og tro.

Dette kan føre til et stort press på barna i familien, da de må prøve å holde på sin kultur samtidig som de må bli akseptert i det norske samfunnet.

Dette kan være spesielt vanskelig for muslimske barn fra fundamentalistiske familier, som må følge strenge regler og tradisjoner som skiller seg betydelig fra det norske samfunnet.

Dette kan føre til mange kulturkonflikter og kan være vanskelig å finne en balanse mellom det samfunnet man vokser opp i og det foreldrene lærer oss fra barnsben av.

Man kan føle at man må velge mellom de to kulturene og kan føle seg ekskludert fra den ene eller den andre. Det kan også være vanskelig å bli godtatt i begge samfunnene, da det man gjør for å bli godtatt i det ene samfunnet kan være upassende i det andre.

Uansett hva man gjør, kan man føle at man må trekke seg unna den ene kulturen for å bli godtatt i den andre.