Innholdsfortegnelse
Hva innebærer det å ta vare på egen helse:
Sentralt om fysisk aktivitet:
- Råd for Barn og unge:
- Råd for voksne og eldre:
- Nedsatt mobilitet:
Sentralt om helse og livsstil:
- Psykisk helse:
- Fysisk helse:
Kortsiktige gevinster:
Langsiktige gevinster:
- Forebyggende mot livsstilssykdommer:
- Øke livskvaliteten og psykisk helse:
- Styrker Immunforsvaret og fordøyelsen:
Kosthold:
- Ta et ansvar ved å følge helsedirektoratets anbefalinger:

Utdrag
Hva innebærer det å ta vare på egen helse:
• I dagens samfunn har et hvert individ et behov for å ha en god helse, vi må selv ha et ansvar over hvordan vi kan oppnå en god helse.

Det å ta ansvar om sine egne levevilkår ved fokus på fysisk aktivitet er veldig viktig, man må ikke være toppidrettsutøvere, men ha en interesse for en god helse.

Kroppen trenger et internt lederskap, vi må ta beslutninger som gjør oss godt og hjelper oss å styre unna det som er skadelig for kroppen.

Det det innebærer å ta vare på sin egen helse er først og fremst å drive ut med de rette valgene, man står ofte oven for valgene om f.eks. skal ta heisen eller gå trappa, der man ofte velger det som er lettest.

Men for å ta vare på egen helse, burde man tenke fra et annet perspektiv. Tenk på at å bytte fra heis til trapper en god aktivitet i seg selv.

Det å ta vare på vår egen helse dreier seg om valg knyttet til fysisk aktivitet, kosthold og vaner. Fysisk aktivitet har spesielt en sammenheng med egen helse.

Sentralt om fysisk aktivitet:
• Fysisk aktivitet er definert som kroppslig bevegelse av skjelettmuskulaturen som videre vil resulterer til en økning i energiforbruket utover hvilenivået til en enkelt.

Å yte fysisk aktivitet i hverdagen er et viktig element for kroppen vår og oss selv.

Det er en kilde som har store positive faktorer som livskvalitet i hverdagen, opplevelse av mestringsfølelse, økt psykisk velvære også er påvirkende og forbyggende faktor på utviklende livsstilssykdommer.

Dette er fordi fysisk aktivitet er en sentral del av en sunn livstil og helse når man regelmessig driver ut med det fysisk aktivitet.

Fysisk helse innebærer så mye mer enn det mange er bevisste på, fysisk helse handler om den generelle tilstanden til et menneske til en gitt tid, det handler også om kroppens sunnhet og frihet fra sykdom.

For å få en god fysisk helse så det være formet ved hjelp av blant annet jevnlig fysisk aktivitet.