Innholdsfortegnelse
1. Hva Er Helse? Finn 2 Definisjoner. Drøft Fordeler Og Ulemper Ved Disse Definisjoner.

2. Livskvalitet Og Levekår:
- Allmenntilstand:

3. Egenomsorg.

4. Hva Vil Det Si å Være Et Medmenneske?

5. Hvordan Kan Du Være Profesjonell I Din Yrkesutøvelse?

Hovedpunkter:

Tverrfaglig Samarbeid/ Hvem Skal Helsefagarbeideren Samarbeide Med?

Utdrag
Når vi tenker helse, så tenker vi god eller dårlig helse.
Verdens helseorganisasjon (WHO) har utarbeidet en definisjon av helse:

Helse er en tilstand av fullstendig fysisk, psykisk og sosialt velvære og ikke bare fravær av sykdom og svakhet.

Denne definisjonen er det mange som har kritisert fordi mange mener at et slikt helsemål er uoppnåelig.

Mange mener det er så å si uoppnåelig å hele tiden være i en tilstand av fullstendig velvære fysisk, psykisk og sosialt.

På en annen måte har denne definisjonen vekt på et helhetlig menneskesyn, og at helsen består av tre faktorer: det fysiske, psykiske og sosial helse.

En person med en kronisk sykdom kan for eksempel føle seg vel psykisk og ha det god med menneskene rundt seg.

Om det fysiske da handler litt, så er livet og helsen totalt sett bra vurdert ut fra mulighetene personen har akkurat nå.

Det er dette mange kritiserer med definisjonen, for det viser at man kan ha det godt selv om man ikke er på topp i f.eks. det fysiske.

Vi har enda en definisjon fra Peter F. Hjort som sier: god helse har den som har evne og kapasitet til å mestre og tilpasse seg livet uunngåelige vanskeligheter og hverdagens krav.

Det han mente med dette var at om folk som har funksjonsnedsettelse eller kronisk sykdom føler selv at de mestrer hverdagen tross kroniske plager, han han oppleve at helsa er god, til tross plagene.

Han mener at du har bra helse selv om du har tilrettelagte ting for å klare å gjøre hverdagslige oppgaver.

Denne definisjonen peker på evnen til å mestre livets utfordringer. Med dette mener han at vi må ha krefter til å møte utfordringer og ha følelsen over å ha kontroll over sitt eget liv

Fordeler kan være hvis gunnhild sitter i rullestol så kan hun fremdeles dra på butikken å kjøpe og betale ting.

Dette vil si at hun ikke har dårlig helse selv om hun sitter i rullestol og trenger den hjelpen. Hun kan fremdeles sosialisere seg selv om hun har vansker i hverdagen.

Hun kan fremdeles være fysisk aktiv og ha en god psykisk helse. Hun kan dekke alle behovene selv om hun sitter i rullestol.

Ulempen med denne definisjonen er at om gunnhild er sengeliggende og trenger hjelp til det aller meste og ikke får sosialisert seg på dagsenteret, får hun ikke vært i fysisk aktivitet og det kan gå på psyken hennes ved at hun kanskje ikke føler seg bra nok og hun trykker seg selv ned fordi hun ikke får gjort alt hun ville ha gjort.

Det er fort å tenke at gunnhild har dårlig helse her fordi hun er sengeliggende.