Innledning
Det finnes mange definisjoner på helse og en av de er «helse er en tilstand av fullstendig fysisk, psykisk og sosialt velvære og ikke bare fravær av sykdom og svakhet)

Innholdsfortegnelse
Fysisk helse
Psykiske helse

Utdrag
Fysisk helse er en del av kroppen og de kroppslige funksjonene.

Psykisk helse er den delen av helsa som har med hvordan du tenker eller hvordan følelser man har.

Begge de to handler om hvordan vi har det med oss slev, hvordan vi ser oss selv som og vi er trygge på oss selv osv.