Psykisk Helse | Helsepsykologi – Kapittel 14

Utdrag
Idag så skal jeg snakke om helsepsykologi kapittel 14, nemlig psykisk helse.

Først så vil jeg bare generelt snakke litt om helsepsykologi. Helsepsykologi er et stort og viktig tema innenfor psykologi som er delt inn i tre kapitler, blant annet, helse og livskvalitet, psykisk helse og kriser. Jeg har som sagt valgt å gå innenfor psykisk helse.

Helsepsykologi handler rett og slett om å forstå faktorer for hvordan vi holder oss friske, hvorfor vi blir syke og hvordan vi mennesker reagerer på å bli syk.

Problemstillingen som jeg har valgt å snakke om idag er hvordan har rus på den psykiske helsen.

Rus er et av faktorene i det morderne samfunnet som kan skape utfordringer for de unges psykiske helse.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå