Innholdsfortegnelse
2.0 Forklar hva demens er. Hvilke årsaker er det til demens?
- Demens
- Mild demens
- Moderat demens
- Alvorlig demens

2.1 Bergers skala

2.2 Symptomene på demens
- Kognitive symptomer
- Oppmerksomheten svikter
- Hukommelsen svekkes
- Orienteringsevnen blir dårligere
- Språkproblemer oppstår (afasi)
- Daglige aktiviteter blir vanskeligere å håndtere (apraksi)
- Forståelsen blir mangelfull
- Generelle intellektuelle funksjoner svekkes
- Psykiske og atferdsmessige symptomer
- Psykotisk atferd
- Angst og depresjon
- Personlighetsforandring
- Interesseløshet, uro, aggressivitet og roping
- Endret døgnrytme
- Motoriske symptomer
- Koordinering av bevegelser svikter

2.3 De ulike typene demens og årsaker
- Type demens
- Årsak

5.0 Hvilke årsaker er det til UVI og hvilke symptomer gir mistanke om UVI?
- UVI
- Årsaker
- Symptomer

5.1 Årsaker og symptomer på nyrebekkenbetennelse (pyelonefritt)
- Nyrebekkenbetennelse
- Årsaker
- Symptomer
- Målinger

5.2 Hvilke observasjoner er viktige når man har en pasient med UVI?

6.0 Hvilke symptomer er det ved feber og hvilke observasjoner er viktig ved feber?
- Feber
- Årsaker
- Symptomer
- Observasjoner

7.0 Hvordan kan du som helsefagarbeider være med på å forebygge UVI hos Uma Devi?

Utdrag
2.0 Forklar hva demens er. Hvilke årsaker er det til demens?
Demens

Demens er en fellesbetegnelse for flere hjernesykdommer som fører til endringer av kognitive funksjoner, for eksempel hukommelsesproblemer, språkvansker, orienteringsproblemer og vanskeligheter med daglige gjøremål.

Demens er en kronisk og uhelbredelig sykdom som kan ramme både unge og eldre.

Det er som regel eldre mennesker eldre enn 65 år som blir rammet av demens, men sykdommen kan også i sjeldne tilfeller ramme mennesker under 65 år også.

Vanligste årsaken til demens er Alzheimers sykdom, men demens kan også skyldes arv og miljøfaktorer som røyking, et langvarig alkoholinntak, høyt blodtrykk, inaktivitet, kosthold, fedme, hjerneskade, sykdom i hjernens blodårer eller den viktigste faktoren er aldring.

Mild demens
Det kan være veldig vanskelig å oppdage en demenslidelse som er under utvikling, spesielt i starten.

Men etter hvert som den utvikler seg kan man ofte legge merke til en sviktende hukommelse, særlig for hendelser som skjedde for eksempel i går eller forrige uke.

Hendelser som skjedde for flere år siden kan oppleves som at det skjedde forrige uke eller i går, det kan bli vanskelig å forholde seg til tidspunkt og dato.

Man kan oppleve at pasienter med mild demens mangler ord eller får talestopp når dem prater.

Personlighetstrekk kan bli mer tydelige, personer som har vært lite sosiale kan for eksempel ved en demenssykdom bli enda mer tilbaketrukne.

Andre pasienter kan bli aggressive og sinte. Mange pasienter kan klare å skjule problemene ved hjelp av mestringsstrategier og forsvarsmekanismer.

Depresjon og angst kommer ofte inn i startfasen av mild demens, sannsynligvis fordi det føles vondt å merke at man ikke får til det man fikk til før.

Moderat demens
I denne fasen av demens klarer ikke pasienten å løse enkle oppgaver eller ta egne valg om enkle ting.

I denne fasen av demens mister pasienten handlings og vurderingsevnen.