Oppgavebeskrivelse
1. Beskriv maktfordelingen mellom Stortinget og regjeringen, og forklar hvordan Stortinget velges og regjeringen utpekes.

2. Vurder hvordan du kan bruke ulike kanaler til å få fram en sak du er opptatt av.

3. Forklar berepene rettsstat, parlamentarisme, opposisjon og mistillitsforslag.

Utdrag
1. Beskriv maktfordelingen mellom Stortinget og regjeringen, og forklar hvordan Stortinget velges og regjeringen utpekes.

- Stortinget er nasjonalforsamling de har valg hvert fjerde år og vi stemmer på partier.

Det gjelder så mange stemmer som mulig stortinget lager lover stortinget er lovgivende makt

Stortinget. Regjeringen har utøverne makt regjeringen setter lov ut i praksis

Domstolen dømmer ut fra lovene som stortinget har laget = dømmendemakt.

Stortinget velges ved folkestemming hvert 4 år. På stortinget har vi 169 representanter fra mange ulike partier.

De første partier er høyre og på i dag på stortinget. Regjeringen danner ved at en rekke partier eller et parti danner flere tall på stortinget

2. Vurder hvordan du kan bruke ulike kanaler til å få fram en sak du er opptatt av.
Du kan få fram mye mer oppmerksomhet på det du vil endre via sosiale medier PGA