Utdrag
1:
Selv om det ikke nødvendigvis virker som det er det, så er det mye konflikt i verden i dag.

Dette er som oftest interesse-konflikter (konflikt om varer eller goder et land vil/må ha), eller verdi-konflikter (Konflikt om kulturelle, etniske, religiøse, ideologiske eller samfunnsmessige forskjeller).

Disse konfliktene er veldig ofte bare lokale eller regionale, men ofte blir fler innblandet, og ender i noen tilfeller opp som globale konflikter.

En av disse konfliktene som har preget verden en god stund er konflikten mellom Israel og Palestina, og derfor skal vi se litte nærmere på dette.

2:
Denne konflikten har holdt på i gått over 70 år nå, men handler likevel om det samme som det gjorde da.

Den går ut på; at Israel har tatt over Palestina, samt områder rundt landet( i Libanon, Egypt og Syria). I dag er det en verdikonflikt som går ut på at Israel mener at dette området egentlig tilhører Israel, mens områdene rundt er uenige.

Her er et kart som viser endringen over tid: Her ser vi en tydelig stor endring over årene. Dette skaper stor uenighet over hvem som burde eie hva, og har ført til mye kriging mellom disse partene.

Dette fikk meg til å lure på to spørsmål: Hvordan oppsto denne konflikten, og hvem står bak dette? Dette var det jeg fant ut: Konflikten startet da 2.verdenskrig brøt ut, og når det jødiske folket trengte et sted å dra til.

Mange flyktet til det området de hadde sett på som trygt og sikkert, nemlig Palestina. Dette førte til en interessekonflikt, nemlig fordi Israel trengte et sted å kalle sitt hjemland.

Etter at krigen var ferdig, bestemte FN i 1947, at landet skulle splittes i to sektorer: den Palestinske og den Israelske.

Palestina var ikke særlig fornøyd med dette, men tolererte det nokk til at det ikke ble noe konflikt mellom dem.

I 1967 brøt seksdagerskrigen ut, som var en stor militær bevegelse av Israelske styrker inn mot resten av Palestina og deler av landene rundt.

Videre førte dette til hvordan konflikten er i dag, nemlig en verdikonflikt der Israel tar det de føler at tilhørte Israel.

Derfor vil jeg si at det var Israel (samt FNs utløsende årsak) som startet denne konflikten.

3:
Som nevnt tidligere, så er Israel og Palestina hovedpartene i denne konflikten.