Sør Sudan konflikten | Samfunnsfag oppgave

Innledning
Artikkelen tar for seg konflikten i Sør – Sudan, en konflikt som har pågått siden 2013 og hvor flere hundre tusener av sivile liv har gått tapt og millioner av mennesker har blitt drevet på flukt.

Ifølge abc nyheter (2019) advarte FN at nærmere en million barn står i fare for akutt undernæring i landet i mars i år, og i mai kan opp mot 7 millioner mennesker komme til å sulte.

De stridene partene, president Salva Kiir og gjeninnsatte visepresident Riek Machar signerte i ifølge abc nyheter (2019) ifjor på nytt en fredsavtale med mål om å få slutt på den 6 år lange krigen.

Likevel fortsetter kamphandlingene og enkelte opprørsgrupper nekter å legge ned våpnene. Så hvordan kan konflikten løses?

Utdrag
Etter løsrivelsen fra nord var Sør–Sudan ifølge Bistandsaktuelt (2018) sterkt preget av en voksende konflikt i regjeringspartiet Sudan People´s Liberation Movement (SPLM) der opposisjonen mot president Salva Kiir for hans vanstyre begynte å bli sterk.

Konflikten utløste borgerkrigen som startet 15.desember 2013 ved at Kiir og hans fraksjon i regjeringspartiet SPLM gjennomførte et statskupp. President Salva Kiir, tilhører av Dinka – folket, beskyldte visepresident Riek Machar, tilhører av Nuer – folket, for å forsøke å ta makten gjennom et statskupp.

Spesialgrupper under Kiirs kommando drepte flere tusen mennesker i hovedstaden Juba og de drepte var i hovedsak fra nuerstammen. I tillegg gav Kiir ordre om arrestasjon av alle fremste lederne fra frigjøringskampen.

Disse ble senere løslatt etter sterkt internasjonalt press. Ifølge FN – sambandet (2019) støttet den ene delen av frigjøringsbevegelsen Salva Kiir, som fortsatte som leder for regjeringen, mens den andre delen ble regjeringens motstandere. Motstanderne ble ledet av Riek Machar etter at han mistet posisjonen som visepresident.

Konflikten i Sør-Sudan er ifølge FN – sambandet (2019) tydeligst mellom Dinka – folket og Nuer - folket. Dinka – folket er best representert blant regjeringsstyrkene med Salva Kiir som leder, og styrkene har utført systematisk vold mot Nuer – folket med Riek Machar som leder og har resultert i at mange sivile i Nuer befolkningen har blitt drept.

Nuer – folket på sin side organiserte motstandsgrupper for å kunne slå tilbake. Motstandsgruppene har gått løs på dinkaene som igjen har resultert i mange drepte sivile.

På denne måten er borgerkrigen preget av etnisk gruppetilhørighet og ikke det som opprinnelig startet borgerkrigen, nemlig maktpolitisk konflikt.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå