Utdrag
Diktet «Bort i natta» er skive av Einar Økland og er frå diktsamlinga Dikt i utval 2002. Diktet «100 hestekrefter» er skrive av Harald Sverdrup og er frå diktsamlinga Gamle Louis og andre dikt 1976.

Temaet i desse dikta er i hovudsak bil og fart. Sjølv om dikta har eit nokså likt tema er det også fleire ulikhetar når vi ser på form i dikta.

Dei to dikta inneheld mange likskapar innan innhald, form og tema. Likskapane med innhaldet i dikta er at dei begge omhandlar temaet bil og fart og har mange skildringar om bil.

Vi kan også sjå, eller tenkje oss til, at begge dikta har ein djupare meining og tema som kan vere død. Dette kan vi sjå med desse døma. «Lene og Lisa, Torfinn og Petter, for bort litt for fort.» og «skal, skal, ikkje, skal...».