Repetisjon | Historie & filosofi

Innholdsfortegnelse
Liberalismen
John Locke:
Adam Amith:
Marxisme
E. Bernstein – sosialdemokrat:
Den russiske revolusjonen:
Bakenforliggende årsaker:
Partiene
1905-revolusjoen
Konsekvenser
Første verdenskrig
To revolusjoner på ett år
Andre revolusjonen:
Konsekvenser av den russiske revolusjonen?

Utdrag
John Locke, den politiske liberalismens far. Gikk inn for maktspredning. Altså lovgivende og udøvende makt. Kongemakten blir splittet i to. Stortinget og regjeringen.

Han la vekt på eiendomsretten. De som eide var verdig til å få stemmerett. Han var proteksjonist, så ville beskytte hjemlandets varer gjennom toll og avgifter.

Han var for rettslig likhet(lik rett til f.eks. utdannelse, problemet var pengene som han ikke brydde seg om.

Likhet for loven, likt straffet), men ikke sosial og økonomisk likhet. – to ideologier som står i mot hverandre. Kommunismen og liberalismen. Locke var borgerskapets filosof.

Understreker folkets suverenitet og opptatt individenes frihet og likhet. Staten skulle verne eiendomsretten , holde orden og føre en proteksjonistisk økonomi, men skulle ikke drive med handel og industri. Økonomien skulle være privatkapitalistisk.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå