Platon og Aristoteles | Historie og Filosofi | 4 i karakter

Innledning
Platon og Aristoteles var to svært betydningsfulle filosofer som levde i antikken. Platon ble født år 427 f. Kr og levde til år 347 f. Kr. Han kom fra en aristokratisk familie

og skulle derfor egentlig gå inn i politikken selv, men dette var han svært skeptisk til. Han prøvde derfor heller å utvikle et eget politisk system på Sicilia, noe han mislyktes med.

Utdrag
Derfor kan vi ikke vite sikkert hva som skjer rundt oss, men kun ha en mer eller mindre sannsynlig kunnskap.

Han mente at ideverden ikke var synlig for øyet vårt, men at det var noe vi kan nærme oss med fornuft. Platon mente at det fantes fire grader av virkelighet

der gradene av virkelighetene sto i et forhold til graden av kunnskap vi har. Bilder er den laveste formen for virkelighet vi har

fordi her befinner vi oss bare i en skyggeverden full av fantasier, innbilninger og drømmer. Det neste trinnet var sanseverdenen, og her befant de aller fleste mennesker seg, i følge Platon.

Dette trinnet gikk ut på at mennesker er overbevist om at det vi ser rundt oss som for eksempel en bil eller en skole er virkeligheten.

For å komme seg herfra til trinn tre måtte vi heve oss over denne sanseverden. Trinn tre gikk ut på at man tenker gjennom hvordan ting egentlig henger sammen, at man har en slags viten om verden.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå