Innledning
Platon og Aristoteles var to svært betydningsfulle filosofer som levde i antikken. Platon ble født år 427 f. Kr og levde til år 347 f. Kr. Han kom fra en aristokratisk familie

og skulle derfor egentlig gå inn i politikken selv, men dette var han svært skeptisk til. Han prøvde derfor heller å utvikle et eget politisk system på Sicilia, noe han mislyktes med.

Etterhvert opprettet han en skole i Aten som ble kalt Akademiet, som eksisterte helt til år 520 e. Kr, det vil si over 900 år.

Utdrag
Derfor kan vi ikke vite sikkert hva som skjer rundt oss, men kun ha en mer eller mindre sannsynlig kunnskap.

Han mente at ideverden ikke var synlig for øyet vårt, men at det var noe vi kan nærme oss med fornuft. Platon mente at det fantes fire grader av virkelighet

der gradene av virkelighetene sto i et forhold til graden av kunnskap vi har. Bilder er den laveste formen for virkelighet vi har

fordi her befinner vi oss bare i en skyggeverden full av fantasier, innbilninger og drømmer.

Det neste trinnet var sanseverdenen, og her befant de aller fleste mennesker seg, i følge Platon.

Dette trinnet gikk ut på at mennesker er overbevist om at det vi ser rundt oss som for eksempel en bil eller en skole er virkeligheten.

For å komme seg herfra til trinn tre måtte vi heve oss over denne sanseverden.

Trinn tre gikk ut på at man tenker gjennom hvordan ting egentlig henger sammen, at man har en slags viten om verden.

Det aller høyeste trinnet var trinn fire og dette trinet ble kalt ideverden. Det er ikke alle som har evnen til å komme helt dit, det kreves mange år med disiplin, studier og hardt arbeid.

Istedenfor ideenes verden, var Aristoteles opptatt av den fysiske verden, og det vi kan oppleve med sansene.

Han mente at alle ting består av en form og et stoff som ikke kan eksistere uavhengig av hverandre.

Eksempel på dette er en klump leire som blir formet som en kule. Her utgjør kulen formen og leiren utgjør stoffet.

Hvis vi har kunnskap om tingenes form, kan vi bruke abstraksjonsevnen vår til å skille ut formene.

På denne måten kan vi forstå hva som er felles for alle individer av en ting, som for eksempel en katt.