Innledning
”Historie er et såpass vagt og usikkert fag som alltid er preget av historikernes interesser, at det vanskelig kan forsvare sin plass som skolefag”, er en påstand som stiller spørsmål om det blant annet er viktig å ha historie.

Historie er ikke en absolutt sannhet, og det er ikke som matematikk der man setter to streker under svaret. Det er mye som påvirker historien, og ofte blir den farget av hvem som skriver den.

Utdrag
I lærerplanen til ”Udir” står det skrevet; ”Historiefaget skal bidra til økt forståelse mellom fortid, nåtid og framtid og gi innsikt i menneskers tanker, liv og handlinger i ulike tidsepoker og kulturer. Historiebevissthet gir grunnlag for refleksjon over egne verdigrunnlag.”

Selv om historie er et fag som ikke har noe fasitsvar, vil ikke det si at faget ikke er viktig. For det er viktig at man får en forståelse av hva som har skjedd i fortiden.

Enten om det er 30- eller 300 år tilbake i tid. Når man lærer historie får man en oppfatning av samfunnet og seg selv, der man får innsikt i hvordan man skaper en identitet og en tilhørighet med andre.