Innledning
Verdens helseorganisasjon (WHO) erklærte i 2019 Covid-19 en verdens pandemi (NTB, 2020).

NHI definerer Corona viruset som "En infeksjon med viruset SARS-CoV-2", sykdommen rammer først og fremst luftveiene men også andre organsystemer i kroppen, blant annet lungene(NHI, 2020).

Sist rapporterte verdenspandemi var tilfellet med svineinfluensa i 2009.

Her vil jeg gå i dybden om hvordan denne nye sykdommen påvirker kroppene våre, de muterte versjonene av den og vaksinen som har kommet til.

Innholdsfortegnelse
Hvordan kommer viruset seg inn cellene våre?
Vaksine imot viruset
Muterte viruset
Kildeliste:

Utdrag
ER (endoplasmatisk retikulum) har viktige transportoppgaver mellom kjernen og ribosomene mens golgiapparatet driver etterbehandling av proteiner. (Bøhle, 2019).

I golgiapparatet vil da viruspartiklene som er halvferdig bli en del av cellens eksportsystem der de sitter i hulrommene på sammenklemte blærer som beveger seg mot overflaten, kappen til viruset er også klart.

På veien ut vil RNA-viruset samles mot viruskappen som består av fett og proteiner, viruset vil etter hvert danne et ferdig virus på innsiden av transportblærene, og når det smeltes med overflaten vil viruset da slippes ut og være klart til å trenge seg inn i andre celler.(Folkehelseinstituttet, 2020).

---

Vaksinene som til nå har blitt godkjent av EU og USA heter Modernavaksinen og BioNTeck/Pfizer vaksinen som består av arvestoffet mRNA (Johannessen, 2021).

mRNA-vaksiner, som står for (Messenger-ribonukleinsyre) er en ny type vaksine for å beskytte mot smittsomme sykdommer.

For å utløse en immunrespons i kroppen inseminerer man gjerne vaksiner eller svekkede/ inaktiverte bakterier.

mRNA-vaksiner lærer cellene våre hvordan vi kan lage et protein eller bare et stykke protein som vil utløse en immunrespons i kroppene våre.

Den immunresponsen, som produserer antistoffer, er det som beskytter oss mot å bli smittet hvis det virkelige viruset kommer inn i kroppen vår.

Covid-19 mRNA-vaksiner gir instruksjoner for cellene våre om å lage et ufarlig stykke av det som kalles "piggproteinet."

Pigg -proteinet finnes på overflaten av viruset som forårsaker Covid19. Covid-19 mRNA-vaksiner gis i overarmsmuskelen.

Når instruksjonene (mRNA) er inne i immuncellene, bruker cellene dem til å lage proteinstykket.

Etter at proteinstykket er laget, bryter cellen instruksjonene og blir kvitt dem.

Deretter viser cellen proteinstykket på overflaten. Immunforsvaret vårt anerkjenner at proteinet ikke hører hjemme der og begynner å bygge en immunrespons og lage antistoffer, som det som skjer i naturlig infeksjon mot Covid-19.