Pandemien som vil fylle historiebøkene | Biologi oppgave

Innledning
Verdens helseorganisasjon (WHO) erklærte i 2019 Covid-19 en verdens pandemi (NTB, 2020).

NHI definerer Corona viruset som "En infeksjon med viruset SARS-CoV-2", sykdommen rammer først og fremst luftveiene men også andre organsystemer i kroppen, blant annet lungene(NHI, 2020).

Sist rapporterte verdenspandemi var tilfellet med svineinfluensa i 2009. Her vil jeg gå i dybden om hvordan denne nye sykdommen påvirker kroppene våre, de muterte versjonene av den og vaksinen som har kommet til.

Innholdsfortegnelse
Hvordan kommer viruset seg inn cellene våre?
Vaksine imot viruset
Muterte viruset
Kildeliste:

Utdrag
ER (endoplasmatisk retikulum) har viktige transportoppgaver mellom kjernen og ribosomene mens golgiapparatet driver etterbehandling av proteiner. (Bøhle, 2019).

I golgiapparatet vil da viruspartiklene som er halvferdig bli en del av cellens eksportsystem der de sitter i hulrommene på sammenklemte blærer som beveger seg mot overflaten, kappen til viruset er også klart.

På veien ut vil RNA-viruset samles mot viruskappen som består av fett og proteiner, viruset vil etter hvert danne et ferdig virus på innsiden av transportblærene, og når det smeltes med overflaten vil viruset da slippes ut og være klart til å trenge seg inn i andre celler.(Folkehelseinstituttet, 2020).

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå