Opplysningstid og revolusjoner | Religion og etikk

Innholdsfortegnelse
1. Hva var det sentrale i opplysningstidens tenkning?
2. Hva mente Locke med folke suverenitets prinsippet?
3. Hva mente Montesquieu med maktfordelingsprinsippet?
4. Hva hadde menneskene som koloniserte Nord-Amerika felles?
5. Hvorfor gjorde amerikanske opprør mot britisk overhøyhet?
6. Hva var budskapet i den amerikanske uavhengighetserklæringen av 1776?
7. Hvilken rolle spilte Frankrike i den amerikanske revolusjonen?
8. Hva var hovedinnholdet i den amerikanske grunnloven av 1787?
9. Hvorfor innkalte kong Ludvig 16. til stenderforsamlingen i Frankrike i 1789?
10. Hvorfor var folk fra tredjestanden misfornøyde?
11. Hvorfor dannet medlemmer av stenderforsamlingen en ny nasjonalforsamling?
12. Hvorfor stormet folk i Paris festningen Bastillen 14. juli 1789?
13. Hvorfor sa adel og geistlighet fra seg føydale rettigheter?
14. Hva var hovedinnholdet i den nye menneskerettighets- erklæringen?
15. Hvorfor tvang kvinner fra Paris kongefamilien inn til byen?
16. Hva vil det si at Frankrike ble et konstitusjonelt kongedømme i 1791?
17. Hvem var de mest kjente jakobinerne?
18. Hvem var sanskulottene?
19. Hvilke reformer innførte nasjonalkonventet?
20. Hva ligger i begrepet terrorstyre?
21. Hva ligger i begrepet «revolusjonen spiste sine egne barn»?
22. Hva erstattet Nasjonalkonventet i 1795?
23. Hvordan kom Napoleon til makten i Frankrike?
24. Hvilke reformer gjennomførte Napoleon?
25. Hvordan ble Danmark-Norge trukket med i Napoleonskrigene?
26. Hvordan ble Karl Johan tronarving i Sverige?
27. Hvorfor fikk Karl Johan løfte om å få Norge?
28. Hvordan fikk Kristian Fredrik norsk støtte til opprør mot Kielfreden i 1814?
29. Hvem ledet selvstendighetspartiet, og hvem ledet unionspartiet?
30. Hvilke prinsipper bygde Grunnloven av 17. mai 1814 på?
31. Hvordan reagerte stormaktene på nordmennenes opprør mot Kielfreden?
32. Hvordan kom Norge i union med Sverige?
33. Hva bandt Norge og Sverige sammen i unionen?

Utdrag
2. Hva mente Locke med folkesuverenitetsprinsippet?

Britiske John Locke var en av banebryterne for opplysningstidens ideer, og kan sies å ha levert den tankemessige ammunisjonen i kampen mot eneveldet.

Med utgangspunkt i naturretten (at alle mennesker er født med visse grunnleggende, naturgitte rettigheter, som eksempelvis retten til liv, frihet og eiendom).

Han formulerte dermed folkesuverenitetsprinsippet, som gikk ut på at all makt måtte utgå fra folket, og folket hadde rett til å gjøre opprør mot et tyrannisk styre.

3. Hva mente Montesquieu med maktfordelingsprinsippet?
Montesquieu mente at friheten ville for alltid vær truet dersom én person eller organisasjon alene satt med all makten, og formulerte på bakgrunn av dette maktfordelingsprinsippet.

Han var inspirert av Storbritannia, og sa at den utøvende, lovgivende og dømmende makt måtte deles for å hindre maktmisbruk.

Og folket måtte ha øverste myndighet, slik at lovene skulle bestemmes av folkevalgte representanter. Samtidig var det viktig at med maktbalanse mellom de styrende, lovgivende og dømmende myndigheter, slik at de kunne kontrollere hverandre.

4. Hva hadde menneskene som koloniserte Nord-Amerika felles?

De følte alle at de hadde lagt «den gamle verden» i Europa med adel og standsforskjeller bak seg, og skulle nå opprette en «ny verden» hvor alle skulle ha like muligheter til å skape seg et godt liv.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå