Oppgave om realismen | Spørsmål

Innholdsfortegnelse
Nevn eksempel på ny tanker og ideer som slår gjennom på midten av 1800-tallet

Nevn den typiske trekk ved den realistiske diktningen som blir skrevet i Europa i perioden 1830-1890.

Hvilken sjokkerende avsløring kom Eilert sundt med midt på 1800-tallet?

Hvorfor ble perioden mellom 1850 og 1875 kalt en brytningstid i norske litteraturen

Camilla Colletts roman Antmandens døttre ble kalt en tendensroman. Hvorfor.

Hva er nytt med skrivemåten i Bjørnsons bondefortelling?

På hvilken måte tar Aa.O.vinje et oppgjør med det nasjonalromantisk synet på bonden i ferdamini?

Utdrag
Ny vitenskap og filosofi la grunnlaget for en moderne oppfatning av samfunnet og menneskene. Forfatteren ble i stor grad påvirket av disse nye tanker.

De nye ideene inspirerte til å skrive ny litteratur. Ungen forfatter ble påvirket til å skrive på en ny måtte både når det gjaldt innhold, språk og form.

---

I Europa regnes tiden 1830 -1890 for den realistiske perioden. Mye av litteraturen som ble skrevet, var problemorientert og forsøkte å avdekke falskhet og hykleri, sosial urettferdighet, undertrykkelse og mangel på frihet.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå