Innholdsfortegnelse
1. Hvilken betydning hadde jernet for utviklingen av vikingsamfunnet?
2. Hvem møtte på bygdetinget, og hvilke oppgaver hadde det?
3. Hvorfor var høvdingene så mektige i vikingtiden?
4. Hvilke idealer, våpen og egenskaper hadde vikingkrigerne?
5. Hva var en trell, og hvilken betydning hadde trellene i vikingtiden?
6. Hvordan kan forhold ute i Europa ha påvirket vikingenes angrepslyst?
7. Hvorfor ble Norden et viktig ledd i den europeiske fjernhandelen i vikingtiden?
8. Hva var det typiske ved vikingferdene på 800- og 900-tallet?
9. Hva menes med vikingferder i «vesterveg» og «austerveg»?
10. Hvordan skaffet Harald Hårfagre seg kongemakt i Norge?
11. På hvilke måter fikk Håkon den gode i stand et godt samarbeid med bøndene?
12. Hvordan utnyttet kirken Olav Haraldssons død på Stiklestad?
13. Vis hvordan kristendommen avløste den norrøne religionen på 1000-tallet.

Utdrag
1. Hvilken betydning hadde jernet for utviklingen av vikingsamfunnet?
Kvaliteten på jern ble bedre, og flere bønder ble nå i stand til å skaffe seg gode våpen og redskaper av jern.

Slik ble det lettere å rydde nye gårder, og folketallet økte.

2. Hvem møtte på bygdetinget, og hvilke oppgaver hadde det?
På bygdetinget drøftet alle frie menn saker av felles interesse, de løste konflikter og utmålte straffer for dem som hadde brutt de normene og reglene som gjaldt.

3. Hvorfor var høvdingene så mektige i vikingtiden?
Høvdingene hadde dominerende posisjon i vikingtiden.

Det var overhodet for de gjeveste ættene, de religiøse og militære ledere, og de hadde stor innflytelse på tinget.

Siden samfunnet var preget av mye vold og ufred og det ikke fantes noen statsmakt, trengte bøndene hjelp fra en høvding for å verne seg selv og familien sin.

4. Hvilke idealer, våpen og egenskaper hadde vikingkrigerne?
Det er viktig å støtte hverandre når man var i et vennskapsforhold.

Høvdingene var rause med gaver. Ved å gi gaver til båndene kunne de sikre seg støtte i maktkamp.

5. Hva var en trell, og hvilken betydning hadde trellene i vikingtiden?
En trell av hva vikingene kalte en slave og var de som utførte det slitsomme gårdsarbeidet. De utgjorde mellom en tredjedel og en femtedel av Norges befolkning tidlig på 1000-tallet.