Innledning
Heilt sidan stortinget i 1885 vedtok at bokmål og nynorsk skulle bli likestilt på skulen, har det vore mange debattar om nynorsken.

Nokon meiner at nynorsk er utdatert, og at det burde fjernast for gått. Andre meiner at det eigentleg er sidemålet som burde fjernast, så viss nynorsk er hovudmålet ditt så skal du framleis skriva det, men du slepp å skriva bokmål.

Elevar både ungdomskolen og vidaregåande skule slit seg gjennom nynorsk.

Kvifor skal dei læra dette? Får dei eigentleg bruk for det seinare i livet, eller har dette berre sete igjen på grunn av kultur. Det er greitt at kultur er viktig, og vi bør absolutt lære om nynorsk, men kanskje ein ikkje treng å skriva det.

Utdrag
Nynorsk er ein eigen karakter, og tel like mykje som fag som engelsk, matematikk og samfunnsfag.

På mange skuler lærer ein veldig lite om nynorsk, ein har kanskje berre nynorsk nokre timar i året, likevel blir det forventa at ein skal skriva lange tekstar på noko som mange kan verka som eit heilt framandt språk, og som kan vera veldig frustrerande å jobba med for mange elevar.

Det er mykje meir interessant for elvar å læra om noko dei meistrane, men det blir vanskeleg å meistra noko ein lærer såpass lite om.

Viss vi verkeleg skal bruka tida vår på eit fag som er ganske utdatert i dagens samfunn. Då bør vi få fleire timar slik at elevar kan få betre kompetanse og det kan bli enklare å forstå nynorsken.