Nasjonsbygging, prosjekt i Norsk.

Innledning
Romantikken er navnet på den tidsperioden vi gikk inn i etter opplysningstiden. Nå har pendelen svingt videre - Romantikken er en motsetning av den tidligere perioden opplysningstiden. Plutselig rettet fokuset seg mot mennesket og naturen. Naturen innebefattet ikke kun den konkrete naturen, men også det naturlige og opprinnelige ifølge Rousseau.

De velger å se bort ifra vitenskap, og mener at følelseslivet er viktigere. Romantikken var mangslungen, viktige stikkord som beskriver denne tidsperioden er: lengsel, erindring (eller minne), skapende fantasi, sannhet, frihet og kjærlighet. Nasjonalromantikken har vært en svært viktig del av den unge nasjonens identitetsoppbygging i Norge.

Utdrag
Vår problemstilling går ut på hvordan tekster om Nordmannen har bidratt til nasjonsbygging. Vi velger da å presentere tre forskjellige tekster, og å trekke ut viktige momenter som sett fra vår synsvinkel presenterer Nordmenn og Norge på en måte som knytter sammen Nordmenn og bygger en nasjon. Først og fremst vil vi si at en Nasjon på et vis fungerer som en religion.

På et vis binder en religion menneskene sammen, man jobber mot et felles mål, har felles idealer etc. På samme måte fungerer en nasjon. Dersom menneskene har felles idealer, kan kjenne seg igjen i andre «typiske nordmenn» og jobber mot et felles mål, vil dette binde menneskene sammen og fungere som nasjonsbygging.

Ibsen maler i Peer Gynt et bilde av Nordmenn, delvis representert av Peer Gynt. Historien kan oppfattes som en kritikk til Nordmenn - Peer Gynt framstilles som en grådig løgnhals.

Han vil bl.a. ha hele riket, og han lyver - påstår at han er kongssønn, og overdriver og skryter av hans ting. Dette kan helt tydelig oppfattes som kritikk av Nordmenn, men på et vis kan dette også virke positivt. Det er riktignok kritikk, men dette kan også vris til noe positivt. Peer Gynt velger å delvis innrette seg, men han sier likevel nei når det går for langt.

Peer Gynt har de nødvendige egenskapene for å være litt sta og egen. Peer Gynt krever noe - prinsessen og kongerike, noe som kan tolkes til en form for oppfordring og motivasjon. Vi må være litt sta, vi må være litt spesielle og egne - vi må kreve noe. Vi må bygge vårt eget land uten å godta hva som helst, vi må ikke la oss herse med.

Ibsen har valgt å gjøre naturen til en stor del av historien, noe som bl.a. vises der det er gode beskrivelser av skogen etc. Dette symboliserer Norge og vår vakre natur. I Romantikken var det også mer fokus på natur og følelser.

Ibsen har også valgt å inkludere troll i historien, noe som er typisk norske eventyr - kultur. Dette kan oppfattes som en hyllest av den norske kultur. Dovregubben og hans menn fungerer på et vis som et bilde av hvordan vi ønsker å ha vårt land. Vi ønsker et eget land, med en egen konge - slik som dovregubben.

Dette er et bilde Ibsen på et vis har brukt for å gi en hyllest til Norge, Nordmenn og det fremtidige Norge. Til sammen kan man si at Ibsen her har malt et bilde av en Nordmann og Norge. Han overdriver imidlertid egenskapene, og bruker dette som et tydelig virkemiddel for å poengtere poengene sine.

På et vis kan dette oppfattes som en tekst som er skrevet delvis for å motivere og samle Norge. Ibsen beskriver og roser Nordmenn på måter som får Nordmenn til å kjenne seg igjen, og få en nasjonal stolthet.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå