Innholdsfortegnelse
1.distribusjon 2
1.1 Distribusjonsbeslutninger 3

2. Markedskommunikasjon 11
2.1 Kommunikasjonsprosessen 11
2.2 Avsenderen 12
2.3 Mottaker 14
2.4 Mål 14
2.5 Budskap 17

3.massekommunikasjon 23
3.1 Reklame 23
3.2 Salgsfremmende Tiltak 25
3.3 Pr 29
3.4 Direktemarkedsføring 30

Kilder 32

Utdrag
Distribusjon er en felles betegnelse som dekker alle aktiviteter som må til for å få varene fra produsent til sluttbruker. Det er altså en prosess som består av mange ledd.

Tilgjengelighet er særdeles viktig for varene som blir produsert. De andre leddene vi finner i distribusjon, er transport.

Denne transporten handler om at varer som blir fremstilt hos en produsent må transporteres til varelagre og deretter videre ut til butikker.

Det er flere ulike måter å få transportert varene på. Transportmidlene kan være ved hjelp av fly, båt, bil og tog. Lagring er også et av de mange leddene i distribusjon.

Denne delen av prosessen er viktig, spesielt hvis det er masseproduksjon det er snakk om. Er det stor avstand mellom produsent og detaljist, er det nødvendig med lagring.

Lokalisering er en annen viktig distribusjonsaktivitet. Det har ekstremt mye å si for bedriften, hvor kunden kan få tak i varene.

Ofte er lokalisering avgjørende for bedriftene hvor deres produkter er lokalisert når det kommer til salg av produktene.

Det siste leddet er risikoovertakelse. Dette er en prosess som foregår når produktet overføres fra bedrift til annen, og når dette skjer blir bedriften kvitt risikoen som er forbundet med produktet. Denne risikoen kan innebære tap som følge av brann, vannskader og tyveri.

---

Etter at bedriften har valgt distribusjonsform og distribusjonsgrad står det siste valget igjen, distribusjonskanal.

Dette er veien produktet går fra produsent til sluttbruker. For å velge distribusjonskanal er det viktig å vite om de forskjellige distribusjonsleddene bedriften kan benytte.

Detaljist
En forbruker kjøper vanligvis de produktene de trenger hos en detaljist. En detaljist er en bedrift som kjøper varer fra en produsent eller en grossist og selger dem deretter videre til forbrukere.

For allmennheten kalles en detaljist for en butikk, og det finnes mange ulike typer. Disse ulike typene av butikker kan være dagligvarebutikker og blomsterbutikker. Det er også en rekke kjedebutikker. Hverken Ferrari eller Toyota har noe av dette.

Grossist
Den vanligste grossisten vi finner er som regel en bedrift som i hovedsak har spesialisert seg på lagring, varehåndtering og bestillingsrutiner fra detaljister.

Den har et bredt og variert utvalg av varer innenfor ett eller noen bestemte områder. Måten grossisten opererer på er at den kjøper varene fra flere produsenter og selger dem videre til detaljister.

De største problemene som finnes hos grossisten er hvor effektivt lagringen og håndteringen av flere tusen produktvarianter kan gjennomføres.

Agent
En agent er en som jobber i en annens navn og for en annens regning. Som oftest er agenten selvstendig næringsdrivende.

Agenten sin oppgave er i all hovedsak å formidle en kontakt mellom oppdragsgiveren sin og en kjøper. Vedkommende eier ikke varene selv, så fortjenesten er normalt en avtalt provisjon av salget.

Kommisjonær
Selger et firma produkter i sitt eget navn, mens det er en annen part som eier produktene sier vi at selgeren er kommisjonær. Kommisjonæren har ingen risiko.

Grunnen til dette er at hvis varene ikke blir solgt kan de normalt leveres tilbake til leverandøren hvis vedkommende har varen på lager.