IKEA prosjekt, konkurransemidler og organisasjon

Innledning
Jeg skal prate om IKEA i forhold til organisasjon og ledelse, men velger å fokusere på organisasjonskulturen i IKEA. En organisasjons bedriftskultur påvirker i stor grad hvordan bedriften tilpasser seg omgivelsene, og hvorvidt den når sine mål. På hvilke måter kan organisasjonskulturen i IKEA ha påvirket selskapets suksess?

Utdrag
IKEAs organisasjonskultur (kulturinnholdet), handler først og fremst om hvilke verdier, normer og holdninger bedriften og dens ansatte har. I tillegg påvirker roller og forventninger bedriftens organisasjonskultur.

IKEAs organisasjonskultur kan kjennetegnes ved visse ytre kjennetegn - kulturuttrykk. Det er disse kulturuttrykkene du som kunde på IKEA kan oppfatte. Du kan for eksempel få et inntrykk av et ryddig og godt arbeidsmiljø, der de ansatte er høflige både mot hverandre og kundene, og ser ut til å trives på jobb.

IKEA legger mye vekt på hvilke verdier de ønsker at bedriftens ansatte skal ha og hvilke verdier bedriften skal drives i henhold til. En verdi kan defineres som det som er viktig og riktig for de ansatte i bedriften og for bedriften generelt. Først og fremst ønsker IKEA å sette et godt eksempel, og antyder å være fullstendig klare over at deres valg i stor grad kan påvirke samfunnet.

Av denne grunn er en svært viktig verdi for IKEA å ta avgjørelser utfra hva som er best for de ansatte, kundene, verdens barn og for miljøet. IKEA har (ifølge egne rapporter) gode arbeidsforhold for de ansatte, en miljøvennlig drift og de har også hjulpet over 100 millioner barn.

IKEA samarbeider med veldedige organisasjoner som WWF, Unicef og Redd Barna, samt at de gir pengestøtte og IKEA-produkter til trengende barn i fattige land.

Innen IKEA er det også en viktig verdi at det ikke er noen aldersgrense på ansvar, ei heller at man må ha vært ansatt i bedriften lenge .

IKEA driver en verdiorientert markedsføring, noe som går fram i at de aktivt bruker sine etisk korrekte verdier til å markedsføre bedriften og dens produkter. Selvsagt er også en svært viktig verdi for IKEA å tilby billige varer, de fokuserer på moderne produkter med gode design.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå