Innledning
”Å vere i livet; tre vers til mor” er et dikt skrevet av Halldis Moren Vesaas. Det er hentet fra diktsamlingen I ein annan skog som ble utgitt i 1955.

Hvordan en skal være mot andre i livet er det sentrale tema i denne lyriske teksten.

Diktet er lite konsentrert, men inneholder likevel flere virkemidler og et fyldig tema som skal bli lagt lys på i denne tolkningen.

Utdrag
”Å vere i livet” har en tydelig komposisjon, med tre strofer som alle inneholder åtte verselinjer. Hver strofe er dermed sammensatt etter et regulært mønster.

Forfatteren har bygget teksten opp på tradisjonelt vis og bruker enderim i annenhver verselinje.

Enderimet fremmer det harmoniske i diktet og skaper en varm stemning.

Ved å ha en slik komposisjon kommer innholdet mer konkret frem, og sammenhengen har ikke en så dyp tolking. Temaet er likevel viktig og kommer til å dominere tolkningen.

Motivet kommer klart frem i første verselinje: ”Dette: Å vere i livet/open for alt ikring”.

Hvordan en skal være for å styrke sine bånd til andre mennesker, går gjennom hele diktet.

Dermed kan en allerede i første verselinjen få en tanke om diktets konkrete handling.

Den lyriske teksten blir som en oppskrift på et bestemt livssyn, en måte å leve på.

Å være åpen for alt ikring, er med på understreke temaet. Dette skal bli lagt mer fokus på senere i tolkningen.

”Bunden med sterke røter/til menneske og til ting” er tredje linje i diktet. Sterke røtter er en metafor for det betydelige båndet mellom mennesker.

Røtter er noe som alltid vokser og utvides. Livet til mennesker er omfangsrikt har plass til mange. Det gjelder å styrke forholdene til andre for å få et rikt liv.