Innledning
”Liten fuggel” er en lyrisk sangtekst skrevet av Øyvind Staveland og Ingvar Hovland.

Den er hentet fra musikkplaten med samme navn, Liten fuggel, og ble utgitt i 2012.

Staveland har komponert musikken og er grunnleggeren av Haugesundsgruppen Vamp.

Hovland, som også har skrevet teksten til ”Liten fuggel”, er ikke medlem i musikkgruppa.

Diktet er rytmisk, og det er tydelig siden den er laget for å synges med musikk. Sjangeren er derfor sangdikt.

Utdrag
Den lille fuglen blir gjentatt flere ganger i ”Liten fuggel”. Jeg-personen i diktet har mistet noen han eller hun holdt kjær, og trenger støtte.

Det kommer frem i den sjette strofen; ”Så føre vinden/deg av sted/når minnet ditt e lyst i fred.”

Vi man kan likevel tenke oss frem til det i begynnelsen med de sørgelige følelsene.

Temaet nok en gang drevet frem, og det er innlysende at diktet handler om andre sin bortgang.

Teksten tematiserer døden og livet på en harmonisk måte. Døden, som for mange er et mektig og betydningsfullt ord, blir i diktet fremstilt som et himmelrike.

Stemningen blir dermed ikke så mørk og dyster, men oppleves likevel noe sørgelig.

Slik lyder de første verselinjene i fjerde strofe; ”Så kanskje synge/du ein sang/om himmelrik og fjerne land”.

Jeg-personen har fått fryd fra den lille fuglen og opplever endeliktet til sin kjære som noe fredelig og vakkert.

Den dystre stemningen som en gang var blir skyvet bort når den lille fuglen med de gylne vingene kommer frem.

Ordet gyllent er en konnotasjon som fungerer som en varm og glad følelse i diktet. De gylne vingene er fylt med håp.

Når jeg-personen plukker ned den lille fuglen, får personen trøst og selskap.

Diktet ”Liten fuggel” er en sangtekst med struktur. De tre strofene som utgjør refrengene i sangen er på fem verselinjer, mens de andre fem strofene inneholder alle en linje mer.

Diktet er delvis tradisjonelt ut i fra struktur og språk, men har på samme tid et moderne preg ved at språket er på dialekt.

Dialektbruken fører til en mer subjektiv styrke i teksten. I tillegg inneholder ”Liten Fuggel” enderim som er med på å gjøre teksten rytmisk og sangbar.