Hvordan kan en person ryste en hel verden

Innledning
Hvorfor velger mennesker å gå ut i krig eller utføre handlinger som er så grusomme og fatale at en hel verden er i tårer.

I denne teksten skal jeg sette søkelyset på mannen som var skyld i at hele Norge var i dyp sorg, og inspirerte andre mennesker til å utføre like grusomme handlinger.

Han er i vår tid kjent som Norges største terrorist, massemorder og ekstremist. Begrepet ekstremisme brukes om grupper eller individer som er villig til å bruke vold for å oppnå sine mål, uavhengig av hva målene er. (Ødegård, 2019 )

Innholdsfortegnelse
-Forord: 2
-Innledning: 4
-Hoveddel – Hvordan kan man la seg inspirere av døden til 77 mennesker? 4
-Mannen bak 22.Juli 2011 4
-Radikaliseringen 4
-Manifestet 5
-Hvordan kan han ha inspirert? 5
-Avslutning 6
-Referanser 7

Utdrag
I gjentatte artikler er det fokus på Breiviks barndom, og hvordan hans mor behandlet han som liten. I en artikkel i Tv2, skriver Asbjørn Olsen om hvordan psykologen i SSBU brukte «tredjegenerasjonshypotesen» til å forklare hvordan Breivik ble en massemorder og ekstremist.

Hans barndom og måten han har blitt behandlet på av mor og deler av helse-Norge kan ha vært et viktig bidrag i hans radikalisering. (Olsen, 2019) 5 Han forteller selv under rettsaken at opplevelser med muslimer i barndommen har vært med på å forme hans radikale syn.

I rettsaken ramser han opp 20 episoder som involverer muslimer som han mener har bidratt til en stor del av radikaliseringsprosessen. (Bajoghli, et al., 2019) Både venner og familie forteller at Breivik var mye for seg selv og begynte å isolere seg på gutterommet hjemme hos mor i 2006.

(Johansen, 2019) Han var det året medlem av Fremskrittspartiets ungdoms parti, og han ble også tidlig medlem av en pistolklubb i Oslo. (Strømmen, 2019)

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå