Innledning
Arbeidsforholdene rundt om i hele verden er like forskjellige fra land til land. Noen land er mer like, mens andre ulike.

FN har som bærekraftmål å forebygge ulikheter i arbeidsforhold i hele verden, men hvordan er de forskjellige arbeidsforholdene?

I denne teksten skal jeg gå inn på hvordan et godt arbeidsliv fungerer, hvordan tilstanden er rundt om i verden og en teoriforklaring.

Min problemstilling er, Hvordan fungerer et ikke fungerende arbeidsliv?

Arbeidsliv er et av mange viktige felt FN jobber med. Arbeidslivet består av faktorer som menneskerettigheter, konfliktforebygging, bærekraftutvikling og helse.

Alle disse faktorene er sentrale for hvordan et godt arbeidsliv blir til.

For at man skal skre ordninger som pensjon, trygd eller så enkelt som å bekjempe diskriminering i arbeidslivet er disse faktorene nødvendige. I hele verden blir regler og rettigheter i arbeidslivet brutt.

Organisasjonsfrihet er viktig for et godt arbeidsliv og gode arbeidsforhold.

Organisasjonsfrihet handler om at enhver arbeidstaker skal kunne fritt organisere seg i fagforeninger.

En fagforening er en organisasjon som er til for at arbeidstakere kan samle seg i og stille felles krav til arbeidsgiveren.

For eksempel i store eller små lønnsforhandlinger vil arbeiderne stå sterkere sammen i en fagforening enn om man skulle gjort det alene.

En annen faktor som gjør det lettere å være organisert i en fagforening er streik.

Utdrag
Barnearbeid er et verdensproblem. Barnearbeid er mest utbredt u-land, men finnes også i andre land.

Barnearbeid er svært ulovlig i Norge, med strenge regler og straffeforfølgelser om det forekommer.

I følge Reddbarna.no regnes det med at det totalt er 126 millioner barn mellom 5 og 17 år er involvert i farlig, potensielt helseskadelig arbeid i verden i dag.

Det anslås at 8,4 millioner av disse er fanget de de aller verste formene for ulovlig, nedverdigende og farlig arbeid.

Lange dager og svært lave lønninger er noe de blir tvunget til. Barna er sårbare for alvorlige skader, vold og seksuelle overgrep.

Det finnes mange forskjellige typer slavearbeid for barn. Deriblant salg v barn, kommersiell seksuell utnytting, barnesoldater, tvungne barnegiftermål. Dette er bare noen av måtene barn blir utnyttet i verden.