Hvem er jeg og hvem blir jeg? | Norsk

Innledning
Det å skrive om identitet er ingen enkel sak. Dette fordi jeg ikke har en fasit i hodet mitt om hva det faktisk er. Det finnes allikevel flere som tror de har det. Om du slår opp i nåtidens leksikon - Wikipedia, finner du definisjonen; "Identitet av latin idem, «det samme», refererer til aspekter ved en person (eller fenomen) som antas å være mer bestandig eller uforanderlig over tid."

Men hva betyr egentlig dette? Og er det virkelig så enkelt å si hva som er fakta? Ikke nok med at wikipedia ikke alltid er like troverdig, med tanke på at mannen i gata kan skrive hva han vil der, men dette teamet er jo ikke bare bare å definere.

På leting etter en definisjon jeg er fornøyd med leser jeg litt i psykologiboken min Psykologi 1. Her finner jeg flere kjente psykologer som har forsket på nettopp dette med identitet. Vi har blant annet den tysk - amerikanske psykologen Erik H. Erikson som utviklet en modell som kan kalte en psykososial utviklingsmodell.

Kort fortalt går denne utviklingsmodellen ut på hvordan menneskets psykososiale identitet utvikler seg gjennom hele livet.

For det første betyr dette at identiteten hele tiden er i bevegelse, og at den forandrer seg gjennom ulike faser i livet. Han deler utviklingen inn i åtte faser hvor mennesket møter det å få sine behov tilfredsstilt og å ikke få dem tilfredsstilt.

Dette kaller han for en utviklingskrise hvor mennesket må forholde seg til en negativ og en positiv tilstand. For å prøve å forklare dette for dere som ikke studerer psykologi, så mener han at gjennom en rekke faser i livet blir man utsatt for flere følelser og situasjoner man blir nødt til å takle. Dette er grunnleggende følelser som tillit, misstillit, skyldfølelse, osv, som er med på å forme identiteten.

Utdrag
Fra en psykolog til en annen har også den østerrikske barnepsykiateren Margaret Mahler beskrevet identitet. Hun mener at barnet i løpet av treårsalderen begynner å forme en identitet. Dette fordi barnet adskilles fra omsorgspersonen i denne alderen.

Så Mahler mener da at identiteten er ferdigformet i svært ung alder.

Psykologen Daniel Stern har interessert seg for om man blir født med en viss anelse om selvet eller om det blir utviklet senere. Det han sier er at man fra første stund har en opplevelse av et eget ”selv” og han avviser dermed Mahlers teori om at man frem til treårsalderen ikke skiller mellom seg selv og andre.

Men hva betyr egentlig alt dette? Jeg tror rett og slett at det viser hvor vanskelig dette oppdraget jeg har gitt meg ut på egentlig er.

Ungdomsperioden er en svært vanskelig, men viktig periode for utviklingen av identiteten og en følelse av et eget selv. Alle som har gått gjennom denne perioden vil også være enige om at det ikke er enkelt å være ungdom.

Men hvorfor er det egentlig sånn? Jeg tror at det i stor grad har noe med at dette er en fase hvor mennesket går fra barn til voksen. Her er det mye som skjer både fysisk og psykisk. Man står i en klemme mellom det å være selvstendig og voksen, og det å være et avhengig barn med tilknytning til omsorgsforeldrene.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå