Innledning
Leserinnlegget «Barna blir kasteballer» er skrevet av Hilde Kristoffersen. Det ble publisert på Aftenpostens mening- og debattside 11. juni 2014.

Innlegget ble publisert på avisnettside og kan derfor leses av alle som ønsker det. Allikevel er målgruppen alle foreldre som har barn i skolealder, men også skolens statsråd.

Utdrag
Kristoffersens leserinnlegg er informativt. Det vil si at leseren blir, gjennom innlegget, informert om situasjonen skribenten vil få fram.

Det er også et appellativt innlegg. Kristoffersen bruker bevisst ulike virkemidler for å vise til appellformene etos, logos og patos.

Forfatteren av teksten starter allerede i overskrift og ingress med å sammenlikne barna med noe negativt. Hun skriver at barna blir kasteballer, og at skolen styrer som om de er varer.

Kasteballer assosieres med å bli kastet fram og tilbake, og varer assosieres med samlebånd og prosesser.

Disse påstandene vekker sinne hos leseren, spesielt hos dem som har barn selv.

Hun har altså appellert til lesernes følelser og styrker derfor tekstens patos.

I første setning i selve brødteksten blir leseren fortalt at innlegget omhandler skribentens egen sønn.

Dette gir leseren visshet om at hun vet hva hun snakker om, og at dette faktisk har skjedd i hennes egen familie.

Ved å vise til disse erfaringene styrker hun sin egen og innleggets troverdighet.

Hennes etos styrkes. Ned gjennom teksten presenterer Kristoffersen hvilke forhold sønnen har vært under fra 2006 til 2013.

Hun forteller hvor mange vikarer og lærerbytter de har hatt, og hvor uerfarne eller ferske de nye har vært.

Gjennom dette styrker hun både tekstens logos og patos. Logos fordi hun gjennom sin skriving presenterer fakta: slik har det vært.

Patos fordi, gjennom å se hva denne gutten har vært igjennom blir det vekket følelser i oss.

Vi ønsker ikke at andre skal oppleve den ustabiliteten, usikkerheten og det fraværet av trygghet, spesielt ikke barn.