Hva kan ødelegge den norske idyllen | Norsk oppgave

Innledning
Hva er det som truer den norske idyllen? Ved hjelp av de åtte punktene nedenfor, skal jeg gjøre rede for hva som truer den norske idyllen i dag. Norge er kanskje ikke like perfekt som det virker.

Innholdsfortegnelse
1. Klimaendringer, og EUs krav om 40% reduksjon av klimagassutslipp i 2030.

2. Den norske motoren: den ene delen er at LO og NHO blir enige om hvor stor lønnsøkningen skal være, den andre er velferdsstaten.

3. Utviklingen i andelen som jobber

4. Eldrebølgen

5. Vi trenger 100 000 flere jobber i eldreomsorgen

6. Utvikling i arbeidsplasser som ikke krever utdanning

7. Blir det enda flere som blir uføretrygdet?

8. Hvorfor anbefaler Harald Eia at folk skal melde seg inn i fagforeninger?

Utdrag
Hvis vi øker utslippene i samme takt som i dag, vil jorda i år 2100 være fire grader varmere enn på 1800-tallet. Noe som er ganske mye.

Verden vil bli rammet av orkaner, oversvømmelser, tørke og ørken. Havet vil heve seg, og over 100 millioner mennesker vil miste sitt hjem, og må flykte.

I Norge vil det bli varmere og våtere, korte vintre og vann og avløpssystemer vil få problemer. Klimaendringene vil ikke ramme Norge like mye som resten av verden.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå