Det norske er alt det som Norge består av

Innhold
Del A Kortsvar
Det obstfelderske: ensomhet og utenforskap
Del B Langsvar
Oppgave 1
Det norske er alt det som Norge består av

Utdrag
Warsam Ismail skrev i november 2016 en artikkel om innvandring og integrering i Klassekampen. Her stiller hun spørsmålet om hvorfor ikke majoritetssamfunnet kan anerkjenne at migrasjon er en av få konstante prosesser i menneskets historie, og om hvorfor majoritetssamfunnet ikke kan se på innvandring som en tilstrømning av idéer som bør være med på å definere norskhet? Dette er en interessant problemstilling som det finnes mye uenighet omkring.

Integrering er et tema det har blitt debattert heftig rundt de siste årene. Flyktningkrisen i fjor høst og Sylvi Listhaug som integreringsminister kan man se på som de to dråpene som fikk begeret til å renne over.

Hvordan skal vi på best mulig måte få integrert alle flyktningene som kommer over Middelhavet? For å svare på dette spørsmålet er det greit å vite hva integrering er først. ”Da min mor kom til Norge på nittitallet, fikk hun vite at integrering handler om å lære seg norsk og betale skatt”, skriver Ismail. Integrering handler om få minoritetssamfunnene inn som en del av majoritetssamfunnet.

Det er ikke meningen å slette ut kulturen og verdien til minoritetene. De skal få bevare sine egne viktige tradisjoner, samtidig som de må ta del i viktige tradisjoner i majoritetssamfunnet. (Store norske leksikon, 2014) Mange blander integrasjon med assimilasjon.

I en assimilering skal minoritetssamfunnene slettes ut og bli en del av majoritetssamfunnet. Her får ikke minoritetene ta vare på noe av sine egne tradisjoner. I Norge ønsker vi at innvandrerne skal integreres, ikke assimileres. (Store norske leksikon, 2014) Her handler det derfor om å gi og ta. Samtidig som innvandrerne er nødt til å tilpasse seg til den norske kulturen, er vi nødt til å akseptere deres kultur og tradisjoner.

Norsk er norsk, og det får innvandrerne tilpasse seg etter. Vi åpner landet vårt og tar dem i mot. Vi nordmenn jobber dagen lang og betaler skatt, slik at innvandrerne skal få gratis helsetjenester og skolegang.

De selv sitter i sofaen hele formiddagen og ser på tv, og på ettermiddagen drar de til nav for å hente ut penger til å kjøpe mat. Ikke skal vi nordmenn få ha skolegudstjeneste i forkant av jul, og ikke skal 17.mai bare får være vår nasjonaldag, men da skal alle få lov til å heise opp sin nasjon sitt flagg. Om ikke lenge må vel turhyttene i marka begynne å selge kyllingpølser, istedenfor vanlige wienerpølser slik vi nordmenn er vant med.

Få gratis tilgang til oppgaven

Last opp en av dine egne oppgaver og få tilgang til denne. Det tar bare 2 minutter