Det norske er alt det som Norge består av

Innholdsfortegnelse
Del A Kortsvar
Det obstfelderske: ensomhet og utenforskap
Del B Langsvar
Oppgave 1
Det norske er alt det som Norge består av

Utdrag
Warsam Ismail skrev i november 2016 en artikkel om innvandring og integrering i Klassekampen. Her stiller hun spørsmålet om hvorfor ikke majoritetssamfunnet kan anerkjenne at migrasjon er en av få konstante prosesser i menneskets historie, og om hvorfor majoritetssamfunnet ikke kan se på innvandring som en tilstrømning av idéer som bør være med på å definere norskhet? Dette er en interessant problemstilling som det finnes mye uenighet omkring.

Integrering er et tema det har blitt debattert heftig rundt de siste årene. Flyktningkrisen i fjor høst og Sylvi Listhaug som integreringsminister kan man se på som de to dråpene som fikk begeret til å renne over.

Hvordan skal vi på best mulig måte få integrert alle flyktningene som kommer over Middelhavet? For å svare på dette spørsmålet er det greit å vite hva integrering er først. ”Da min mor kom til Norge på nittitallet, fikk hun vite at integrering handler om å lære seg norsk og betale skatt”, skriver Ismail. Integrering handler om få minoritetssamfunnene inn som en del av majoritetssamfunnet.

Det er ikke meningen å slette ut kulturen og verdien til minoritetene. De skal få bevare sine egne viktige tradisjoner, samtidig som de må ta del i viktige tradisjoner i majoritetssamfunnet. (Store norske leksikon, 2014) Mange blander integrasjon med assimilasjon.

I en assimilering skal minoritetssamfunnene slettes ut og bli en del av majoritetssamfunnet. Her får ikke minoritetene ta vare på noe av sine egne tradisjoner. I Norge ønsker vi at innvandrerne skal integreres, ikke assimileres. (Store norske leksikon, 2014) Her handler det derfor om å gi og ta. Samtidig som innvandrerne er nødt til å tilpasse seg til den norske kulturen, er vi nødt til å akseptere deres kultur og tradisjoner.

Norsk er norsk, og det får innvandrerne tilpasse seg etter. Vi åpner landet vårt og tar dem i mot. Vi nordmenn jobber dagen lang og betaler skatt, slik at innvandrerne skal få gratis helsetjenester og skolegang.

De selv sitter i sofaen hele formiddagen og ser på tv, og på ettermiddagen drar de til nav for å hente ut penger til å kjøpe mat. Ikke skal vi nordmenn få ha skolegudstjeneste i forkant av jul, og ikke skal 17.mai bare får være vår nasjonaldag, men da skal alle få lov til å heise opp sin nasjon sitt flagg. Om ikke lenge må vel turhyttene i marka begynne å selge kyllingpølser, istedenfor vanlige wienerpølser slik vi nordmenn er vant med.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå