Oppgave Norske dansetradisjoner uke 12-14

Innholdsfortegnelse
Del 1, onsdag 18.3.2020
• Skriv et avsnitt (100-200 ord): forklar hva folkedans er og hvilken funksjon den har, gi eksempel og reflekter over hva vi kan kalle folkedans i dag

Del 2, onsdag 25.3.2020
• Skriv et avsnitt (100-200 ord): forklar fellestegn ved dansene reinlender, polka og seksmannsril, beskriv din egen opplevelse av disse dansene

Del 3, onsdag 1.april 2020
Intervju en forelder, eller en annen person du kjenner, som er eldre enn deg.
• Skriv et avsnitt (100-200 ord) forklar hva slags forhold personen har til folkedans, forklar hva slags forhold personen har til dans i sosiale sammenhenger, beskriv hva dans betyr for denne personen

Utdrag
Seksmannsril er norsk folkedans, og innenfor turdans. Denne formen for folkedans ble brukt mye i folkedansopplæringen. Seksmannsril er en type folkedans der tre eller flere par danser i ring med ansiktet rettet mot sentrum. Under denne dansen skal gutten ha jenta på sin venstre side.

I norsk folkedanstradisjon er reinlender den vanligste runddansen og markerer den naturlige starten av folkedansopplæringen. Dansen er forskjellig fra bygd til bygd og regnes som den vanligste formen for pardans i gammeldans. Dansen utføres ved at parene danser etter hverandre mot klokka.

Akkurat som seksmannsril, så er gutten på høyre siden. I reinlender dans så er det meningen at man skal opparbeide seg til et repertoar av turer som brukes fritt når en skal danse reinlender. I reinlender skal gutten føre jenta og bestemmer dermed hvilke turer som skal danses. For å vite hva neste steg er, signaliserer gutten til jenta.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå