Forestillinger om det norske | Oppgave | 5 i karakter

Innledning
«Ein glad gut» av Bjørnstjerne Bjørnson, «Nordmannen» av Ivar Aasen og «Nøkken» av Theodor Kittelsen er forteljingar, dikt og måleri som vart danna på 1800 talet.

Akkurat same år der det gjekk føre seg Nasjonsbygging over mange ulike land, eit av landa var Noreg.

Innholdsfortegnelse
Bjørnstjerne Bjørnson - «Ein glad gut»
Nordmannen
Nøkken
Sammenligning
Kilde liste:

Utdrag
Øyvind visste ikkje om denne jenta og hadde aldri sett henne før, dei byrja å bli kjente med kvarandre. Marit ville ha bukken til Øyvind, men så nekta han.

Jenta tilbyr så eit byte, byte bestod av ein kringle i utbytte med ein bukk. Øyvind vart freista til dette bytet, han vart så einig med Marit og bytt bukken mot ein kringle.

Når det var ein bit igjen av kringlen, ropte jenta ut «No er bukken min» Øyvind angra medan jenta tok tak i bukken og drog han etter halsen medan ho song på ein song.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå