Det norske velferdssystemet | Samf Oppgave | 6 i karakter

Innledning
Det norske velferdssystemet ble for alvor utvidet på 1950-1960 tallet. I 1967 kom folketrygden som omfatter blant annet alderspensjon, arbeidsledighetstrygd, barnetrygd og offentlig legehjelp.

Staten bruker enorme ressurser og penger for å sikre at alle i Norge skal ha en god levestandard. Enhver nordmann har rett til gratis grunnskole, en rekke trygder og nærmest gratis helsevesen.

Utdrag
Selv om vi hvert år legger inn en stor sum til velferdssystemet, har systemet store utfordringer i forhold til framtiden. Den viktigste og største årsaken til det er den kommende eldrebølgen.

Vi lever lengre enn før, og innen 2030 vil en tredjedel av Norges befolkning være over 60 år. Samtidig går fødselsraten ned. Det vil si at nordmenn føder færre barn – de som skal forsørge pensjonistene i framtiden.

I tillegg til dette tar unge lengre utdanning enn tidligere og kommer senere ut i fast jobb. Når da de eldre lever lengre grunnet en generell bedre helse, blir det problematisk å opprettholde det samme velferdssystemet fordi flere og flere trenger økt helsehjelp og pensjonspenger.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå