Eriksons psykososiale utviklingsteori | Prøve Psykologi

Innholdsfortegnelse

Grunnleggende tillit eller mistillit:
Selvstendighet eller skam og tvil:
Initiativ eller skyldfølelse:
Arbeidsevne eller mindreverdighetsfølelse:
Identitet eller identitetsforvirring:
Nærhet eller isolasjon:
Produktivitet eller stillstand:
Integritet eller fortvilelse:
Sensomotorisk fase (0-2år):
Preoperasjonell fase (2-7år):
Konkret operasjonell fase (7-11år):
Formell operasjonell fase (fra ca. 12år):

Utdrag
Eriksons psykososiale utviklingsteori legger vekt på miljøets avgjørende betydning for individets utvikling. Han har en utviklingsmodell, som går ut på at menneskets jeg eller dets psykososiale identitet, utvikler seg gjennom hele livet. Denne utviklinger skjer gjennom 8 faser og aldrer.

Disse ulike fasene går alle sammen ut på at mennesket opplever det sosiale samspillet med andre som en veksling mellom å få egne muligheter og behov tilfredsstilt, og ikke få dem tilfredsstilt.

Erikson sier at utfallet av hver faser er avgjørende for utviklingen i de andre fasene, for eksempel om en tidlig fase er positiv for et menneske, vil dette føre til at mennesket får tilfredsstilt sine behov.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå