Innledning
Teksten fra 88 til 90 i psykologiboken «mennesket i utvikling» handler om Erik H. Eriksons, og hans teori om den sosiale utviklingen til mennesker.

Utdrag
Erik sin forståelse av den sosiale utviklingen bygger på Sigmund Freud psykoanalytiske tradisjon, og blir kaldt den psykososiale utviklingsmodellen.

Det var en del psykologer som tenkte kritisk på teoriene og oppdagelsene til Freud, bland annet Erik Erikson. De kaller seg for neo-freudianerne.

Den psykososiale utviklingsmodellen er delt inn i åtte faser. Fansene i utviklingsmodellen går fra man er født, til man alderdommen.

Den første fasen er «tillit og mistillit fasen». I denne fasen utvikler barnet enten tillit eller mistillit til fasene rundt seg, det er avgjørende for den videre utviklingen til barnet.

Hvis barnet får mistillit, utvikler den sinne og ubehag. Hvis barnet har tillit til omgivelsene, utvikler den behag og glede.