Innholdsfortegnelse
KAPITTEL 1.
- Egenomsorg og helse:
- Livsstil og god helse:

KAPITTEL 2.
- Ergonomi:
- Arbeidsstillinger:
- Forflytning:

KAPITTEL 4.
- Hvordan skjer smitte?
- Hvordan kan vi bryte smittekjeden?

KAPITTEL 5.
- Ordforklaringer:
- Immunforsvar:
- Det ytre forsvaret

KAPITTEL 6.
- Kosthold og helse
- Norsk ernæringspolitikk:
- Norske anbefalinger for ernæring:
- Sunt eller usunt:
- Variasjon:
- Måltider:
- Ulike behov:
- Mat og trening:

KAPITTEL 7.
- Næringsstoffer:
- Energi:
- Fett:
- Proteiner:
- Vitaminer:
- Karbohydrater:

KAPITTEL 8.
- Mat og måltider:

KAPITTEL 9.
- Cella:
- Urinorganene:
- Fordøyelsessystemet:
- Endokrine kjertler og hormoner:
- Sirkulasjonsorganene:
- Vi har tre typer blodceller:
- De ulike blodtypene:
- Vi har tre typer blodårer:
- Generell fakta:
- Det store kretsløpet:
- Det lille kretsløpet:
- Huden:
- Hovedoppgaver:
- Består av:
- Overhud:
- Lærhud:
- Underhud:
- Respirasjonsorganene:
- Nesa og nesehulen:
- Svelget og strupen:
- Luftrøret og luftrørgreinene:
- Lungeblære – lungene:
- Lungehinna:
- Respirasjonsmusklene:
- Skjelett og ledd:
- Skjelettet
- Ledd

KAPITTEL 10.
- Livsstilssykdommer:

Utdrag
KAPITTEL 1.
Egenomsorg og helse:
- Verdens helseorganisasjon (WHO) har definert helse som «en tilstand av fullstendig fysisk, psykisk og sosialt velvære og ikke bare fravær av sykdom og svakhet».

- Fysisk helse handler om det kroppslige, mens psykiske helse har med tanke- og følelseslivet vårt å gjøre.

- Egenomsorg er å ta vare på seg selv sin egen helse ved å dekke egne behov.

- Livsstil er måten vi lever på i hverdagen.

- Et helhetlig menneskesyn betyr at vi ser mennesket som en helhet med fysiske, psykiske, sosiale, kulturelle og åndelige behov.

Livsstil og god helse:
- Sunt kosthold: gir nok energi og næring i kroppen, bedrer allmenntilstanden og styrker kroppens naturlige forsvar mot sykdom.

- Fysisk aktivitet: forebygger livsstilssykdommer, gir bedre kondisjon og generelt bedre helse. Fysisk aktivitet er viktig i alle aldersgrupper.

- Søvn og hvile: Nok søvn og hvile er nødvendig både for vår fysiske og vår psykiske helse.

- Psykisk velvære: trygge oppvekstvillkår, et trygt velværelse og trygge omgivelser sammen med god kroppslig helse, trygghet rundt egne grenser og god balanse mellom aktivitet og hvile fremmer psykisk helse

- Fellesskap og Kulturelle aktiviteter: Alle trenger å oppleve oss selv som en del av et sosialt fellesskap, i familien og med venner. Trivsel går også sammen med at vi får brukt og utviklet evnene våre.

KAPITTEL 2.
Ergonomi:

Ergonomi innebærer at arbeidsplassen og arbeidsoppgavene skal tilpasses den enkelte
• Målet er at den enkelte ikke skal belastes for mye.

• Dårlig ergonomi kan gi belastningsskader. Rygge, nakke, skuldre og armer er særlig utsatte for belastningsskader.

• Nesten 50% av sykefraværet skyldes belastningsskader

• Det er ikke bare det fysiske som kan gi belastningsskader, psykiske forhold har også betydning for om det utvikles belastningsskader eller ikke.

• Mye fysisk aktivitet gjør det rystet til å tåle belastninger.

Arbeidsstillinger:
• Ledd skal være i midtstilling når de belastes. Viktig å sørge for variert belastning.